برگزاری دومین کارگاه تولید سندپرداز در اتاق بازرگانی تبریز

دومین کارگاه آموزشی و هم اندیشی برنامه ریزی منابع سازمان بصورت تخصصی در حوزه سیستمهای برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی مواد و ماشین آلات (MRPII , MRP ) کنترل تولید و کیفیت با مشارکت تعدادی از صنعت گران و تولیدکنندگان شهر تبریز در محل اتاق بازرگانی آذربایجان شرقی در تاریخ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ با موفقیت برگزار گردید. 

دیدگاه ها بسته شده است