ماژول ها

تعمیر اضطراری Emergency Maintenance

با تمام اقدامات کنترلی و پیش گیرانه، باز هم امکان خرابی ناگهانی تجهیزات و ماشین الات تولیدی وجود دارد. بنابراین وجود سیستمی که امکان مدیریت سریع خرابی ها را داشته باشد و همچنین با ایجاد پایگاه داده اطلاعاتی، امکان ارایه شاخص های تحلیلی مانند MTBF و OEE را داشته باشد همواره مورد نیاز سازمانها خصوصا شرکت های تولیدی است.

تعمیرات اصلاحی Corrective Maintenance

در این روش، بعد از بوجود آمدن علائمی از عیب که منجر به توقف تجهیز نشده، برنامه‌ریزی خاصی صورت می‌گیرد تا در زمان مناسب تجهیز رفع عیب شده و به حالت اولیه خود باز گردد. معمولا اقدام اصلاحی پس از وقوع یک خرابی و تعمیر اضطراری انجام می شود.

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه Preventive Maintenance

PM مجموعه فعالیت هایی است که برای جلوگیری از وقوع یک خرابی در تجهیزات انجام می‏گردد. این مجموعه از فعالیت‏ها ممکن است تعمیراتی یا نگهداری محور باشند و باعث پیشگیری از وقوع یک خرابی یا حادثه و توقف برنامه ریزی نشده تجهیزات گردند. تعریف فعالیت ها و برنامه ریزی نت از مهمترین ارکان هر سیستم نگهداری و تعمیرات است.

نگهداری و تعمیرات پیشگویانه Predictive Maintenance

نگهداری و تعمیرات پیشگویانه یا نت پیش بینانه فعالیت‏های مبتنی بر پایش وضعیت تجهیزات می‏باشد که به مجری داده‏های آماری خوبی را برای تعیین و پیش بینی احتمال وقوع یک خرابی در تجهیز در آینده می‏دهد. تکنیک‏های آنالیز روغن، ترموگرافی، ارتعاش سنجی، صداسنجی، ضخامت سنجی و تحلیل جریان الکتریکی ماشین مجموعه ای از متداول ترین فعالیت‏های پایش وضعیت در حوزه نت پیش بینانه است.

ویژگی ها و مزایا

شناسنامه تجهیز و درخت تجهیز(تاکسونومی)

یکی از مهمترین اطلاعات پایه در یک سیستم نگهداری و تعمیرات کارا، وجود شناسنامه کامل تجهیز و تعریف زیرتجهیزات قابل تعمیر آن است. با تعریف و شناسایی اجزای یک تجهیز مانند پمپ، کمپرسور و ... می توان در زمان وقوع خرابی، جزییات خرابی و محل اصلی خرابی را کشف کرد و برنامه ریزی برای تعویض و یا برنامه ریزی پیشگیرانه آن قطعه به عمل آورد.

بانک خرابی

بانک خرابی یکی از اطلاعات پایه ارزشمند در تعمیرات ماشین آلات است تا به این ترتیب با وقوع هر خرابی، علت های خرابی و روش های رفع خرابی از قبل مشخص باشد و در نتیجه رفع خرابی با سرعت بیشتری انجام شود. معمولا جمع آوری این دیتا بدون سیستم مشکل است و غالبا پس از چندین ماه استفاده از سیستم جمع آوری می شود.

ارتباط با سیستم کنترل تولید و دریافت کارکرد تجهیز

یکی از روش های برنامه ریزی سرویس های نت بر اساس کارکرد ماشین آلات و تجهیزات تولیدی است، به این ترتیب که فعالیت های نگهداری نه در دوره های مشخص، بلکه بر اساس کارکرد ماشین آلات، برنامه ریزی و انجام می شود. یکی از مزیت های سیستم های ERP، ارتباط بین فرایند ها است، بنابراین با ارتباط با سیستم کنترل تولید می توان اطلاعات کارکرد تجهیز را دریافت کرد و نیاز به ثبت مجزا این اطلاع در سیستم نگهداری و تعمیر نیست.