اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹

مدیریت مالی، اداری و منابع انسانی

سیستم حسابداری مالی یک سیستم پایه ای است که مطابق با استانداردهای ملی و جهانی وظیفه ثبت و ضبط وقایع مالی، دسته بندی اطلاعات مالی و […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹

مدیریت تولید

فرایند کنترل تولید بمنظور کنترل دقیق تولید در خطوط تولیدی و عملیات‏‏های مختلف شرکت تهیه شده است تا از طریق دیتای ثبت شده در سیستم بتوان […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹

تأمین و تدارکات

ماژول ها فرایند خرید داخلی فرایند سفارشات خارجی مدیریت قراردادها خرید خدمات خرید خدمات کارمزدی ارزیابی تامین کنندگان ویژگی ها و مزایا کنترل قراردادها خرید قطعات […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹

مدیریت انبارها

ماژول ها انبار مواد اولیه انبارهای مواد اولیه به تفکیک فیزیک قابل شناسایی هستند و تمامی فرایندهای داخلی شامل ورود به انبار موقت و اطمینان از […]