ماژول های حوزه حسابداری مدیریت

 

ویژگی ها و مزایای ماژولهای حسابداری مدیریت

تنوع در روشهای محاسبه


امکان محاسبه قیمت تمام شده با سناریوهای مختلف محاسباتی برای ذینفعان متفاوت سازمان با انتظارات متفاوت مانند مدیران و حسابرسان

شناسایی صحیح عناصر و مراکز هزینه

شناسایی معین های هزینه ای دخیل در بهای تمام شده و مراکز هزینه مختلف  مانند مراکز هزینه خدماتی ، پشتیبانی تولیدی، فروش و اداری 

قابلیت تفکیک اجزای بهای تمام شده 

امکان تفکیک اجزای بهای تمام شده محصولات و نیمه ساخته ها به مواد ، دستمزد و 10 عامل سرباری مختلف مثل انرژی ، تعمیر و نگهداری ، گاز و ...

یکپارچگی با S-ERP II

یکپارچگی با S-ERP II و سایر ماژولهای آن از جمله انبار، حسابداری انبار، حسابداری مالی وتولید و امکان استفاده مستقل از S-ERP II و دریافت اطلاعات ورودی از سایر سیستمها

 

مشتریان  سیستم حسابداری مدیریت

1 / 3