اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹

مدیریت مالی، اداری و منابع انسانی

سیستم حسابداری مالی یک سیستم پایه ای است که مطابق با استانداردهای ملی و جهانی وظیفه ثبت و ضبط وقایع مالی، دسته بندی اطلاعات مالی و […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹

تأمین و تدارکات

ماژول ها فرایند خرید داخلی فرایند سفارشات خارجی مدیریت قراردادها خرید خدمات خرید خدمات کارمزدی ارزیابی تامین کنندگان ویژگی ها و مزایا کنترل قراردادها خرید قطعات […]