ماژول ها

مهندسی محصول

سیستم مهندسی محصول بمنظور ثبت اطلاعات مهندسی که شامل تهیه شناسنامه کالاها (مواد اولیه، نیمه ساخته، محصول)، فرایند تولید محصول (عملیات ها و توالی آنها ) (OPC)، لیست مواد مورد نیاز در هر عملیات تولیدی (BOM)، دستورالعمل ها و نقشه ها می باشد. سیستم مهندسی محصول در واقع به عنوان سیستم پایه ای و دیتای اصلی (Master Data) در سایر سیستم های مرتبط با کارخانه است، از این رو صحت و دقت ثبت اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است.

برنامه ریزی مواد

برنامه ریزی مواد یکی از مراحل مهم برنامه ریزی میان مدت است تا بتوان از آن طریق، برآوردی از مواد مورد نیاز در پریودهای گسسته بدست آورد. یک سیستم برنامه ریزی مواد اساسا برای پاسخ به این سوال طراحی می گردد که برای رسیدن به مقادیر پیش بینی شده در سر برنامه تولید چه کالاهایی به چه مقدار و در چه زمانی باید خریداری و یا ساخته شود. از آن جایی که برنامه های تولید در بسیاری ار مراکز تولیدی متنوع هستند و نیز بعضی محصولات امکان دارد در فصل ها و ماه هایی از سال و حتی در یک سال بخصوص تولید شوند، بنابراین نگهداری موجودی مواد و قطعات مورد نیاز آنها به هیچ وجه صحیح و اقتصادی نیست.

برنامه ریزی تولید

فرایند برنامه ریزی به عنوان یکی از ارکان اصلی شرکت‏‏های تولیدی، می تواند مسوول موفقیت و یا شکست شرکت باشد. با توجه به حوزه گسترده برنامه ریزی، برنامه ریزی عملیاتی، از مرحله تبدیل تقاضا به دستور عملیاتی تولید پرداخته می شود. در این فرایند سعی می شود با حداقل ورودی شامل تقدیم و زمان تولید، برنامه ریزی عملیاتی تولید در سطح خطوط تولید انجام شود.

کنترل تولید

فرایند کنترل تولید بمنظور کنترل دقیق تولید در خطوط تولیدی و عملیات‏‏های مختلف شرکت تهیه شده است تا از طریق دیتای ثبت شده در سیستم بتوان خروجی‏‏های ملموس جهت بررسی و تحلیل وضعیت تولید ارایه نمود. فرآیند کنترل تولید در حقیقت بازتاب عملکرد واقعی تولید است. به این مفهوم که پس از صدور دستور تولید سالن‏های کاری توسط واحد برنامه ریزی و سپس تولید طبق دستور تولید، آمار تولید در سیستم ثبت و تعیین تکلیف کیفی شده و در صورت سالم بودن ورودی برای فرآیند رسید محصول/ نیمه ساخته در انبارهای مربوطه می‏شود. همچنین در صورتی که محصول نامنطبق باشد، تعیین تکلیف شده و نتیجه نهایی آن مشخص می شود.

تغذیه خطوط

فرایند تغذیه خطوط و مصرف بمنظور شارژ صحیح مواد و همچنین کنترل صحیح و دقیق مصرف مواد در خطوط تولید طراحی شده است. یکی از مشکلات سیستم‏‏های پیشین و مصرف از انبار این بود که با حواله از انبار به خط تولید، مصرف شناسایی می گردید و ممکن بود متناظر مواد تحویلی محصول/نیمه ساخته تولید نگردد و در صورت وجود سیستم بهای تمام شده، خطاهای مصرف و یا قیمت تمام شده بالا رخ می داد. علاوه بر این دقیقا مشخص نمی شد که مصرف بدلیل مصرف واقعی است یا ضایعات رخ داده است یا انحراف از مصرف وجود داشته است.

کنترل کیفیت

فرایند کنترل کیفیت خصوصا در شرکت های تولیدی یکی از ارکان مهم در جهت کاهش هزینه های تمام شده محصول تولیدی است. کنترل صحیح اقلام ورودی و جلوگیری از ورود اقلام نامرغوب، کنترل کیفی حین تولید و اطمینان از تولید محصول مرغوب جهت تحویل به عملیات بعدی و کنترل کیفی محصول نهایی جهت تحویل به انبار محصول، بایستی به صورت دقیق و سیستمی انجام گیرد. از اینرو سیستم جدید کنترل کیفی شرکت سندپرداز، به صورت خاص، همه جانبه و مطابق استاندارد به اطلاعات پایه و فرایندهای کنترل کیفی می پردازد.

ویژگی ها و مزایا

شناسایی مدل مفهومی تولید

از مهمترین موضوعات در اجرای فرایندهای برنامه ریزی و کنترل تولید مطابق با نیاز سازمان، شناخت کامل و صحیح پروسه تولید است. این امر با تهیه مدل مفهومی محصولات و شناسایی و مشاوره در خصوص تعیین خطوط تولیدی، عملیات های تولیدی، مراکز هزینه و نیمه ساخته های تولیدی انجام می شود.

برنامه ریزی تولید پیشرفته

با توجه به پیچیدگی‏‏های زمانبندی تولید و برنامه ریزی منابع و رویکردهای متفاوت در صنایع مختلف، امکان ارایه یک روش عمومی برای تمام صنایع وجود ندارد، لذا در این ماژول با استفاده از مفاهیم پایه برنامه ریزی و تولید و روش های حل قطعی و هیوریستیک، برنامه ریزی و زمانبندی ماشین آلات تولیدی انجام می شود. این امکان خصوصا در خطوط تولید Job Shop و پیچیدگی های صنایع و خطوط مونتاژی، کاربرد بیشتری دارد.

ردیابی محصول در تولید

یکی از دغدغه های مهم در تولید، امکان ردیابی محصول در تولید است تا این ترتیب امکان کنترل مشکلات کیفی محصولات مرجوعی و کشف علت و رفع ریشه ای مشکل امکان پذیر گردد. با تعریف سری ساخت و یا سریال محصولات تولیدی، امکان کنترل محموله های تولیدی به صورت فیزیکی و سیستمی خواهد بود و با ثبت تمامی اطلاعات تولید و کنترل های کیفی، پایگاه داده جامعی تهیه شده که می تواند در زمان های مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرد

کنترل مصرف دقیق در انبارهای پای کار

فرایند تغذیه خطوط با ایجاد انبارهای پای کار، منجر به شارژ در زمان صحیح و مصرف در زمان صحیح خواهد شد. بنابراین از ایجاد موجودی مازاد در خطوط تولید جلوگیری شده و ردیابی مصرف و کنترل مواد دقیقتر انجام خواهد شد.