استقرار فرایندی

استقرار فرایندی چیست؟

در سازمان های بزرگی که یک نوع محصول تولید میکند و یکپارچگی وجود دارد و اجرای ERP از نظر فرایندی بیشتر حائز اهمیت است تا مسائل مالی ، بحث از روش استقرار فرایندی به میان می آید که به سراغ فرایندی میرود که برای سازمان امری ضروری است و آن را به گونه به انجام میرساند که همه ی کنترل ها و خروجی ها و محاسبات و... رویش اعمال شده باشد. اگر فرض را بر این بگذاریم که ماژول ها یک توصیف عمودی (مثلا واحد مالی ، واحد فروش و...) از سیستم می دهند ، فرایندها با توصیفی افقی سر و کار دارند که نشان دهنده ی فعالیت هایی است که پشت سر هم اتفاق می افتند تا به نتیجه مورد نظر برسیم.

بنا بر فرض مثال کارخانه خودرو سازی که بخش انبار یا تولید محصول دغدغه ی سازمان است و آن فرایند را در سطح با کیفیت و ویژه ای انجام میشود و به طور خودکار هزینه ها و گزارش ها را محاسبه و اطلاع رسانی میکند.

استقرار فرایندی چه زمانی استفاده میشود؟

در روش استقرار فرایندی روی یک فرایند خاص تمرکز میکنیم و فرایند به فرایند نرم افزار را پیاده سازی میکنیم در واقع فرایندها مفصل و طولانی هستند

نکته مهم در اجرای استقرار فرایندی کسب اعتبار از چنین سازمان های بزرگ است زیرا با بزرگ تر شدن سازمان ایجاد و کسب اعتماد دشوارتر و از طرف دیگر هم تقاضای سازمانی بیشتر میشود. در اینگونه موارد استقرارهای حلزونی و موزاییکی به دلایل وابستگی واحد ها به هم جوابگوی این سیستم نخواهند بود اما استقرار فرایندی با براورده کردن حداقل نیازهای سازمان مفید واقع میشود و هر چه پای فرایندهای بیشتری در میان باشد سرعت کار بالاتر است.

در استقرار فرایندی سعی بر این است که سیستم مالی را وارد دغدغه های فرایندی نکنیم اما هرکجا که نیاز بود اطلاعات را به بخش گزارش میدهیم. اما زمانی که سندزنی ها به طور خودکار اتفاق می افتند بخش مالی هم وارد جریان می شوند.