بهبود مستمر

بهبود مستمر

منظور از بهبود مستمر چیست؟

بهبود مستمر روندی اصلاحی در جهت عمل کرد بهتر سیستم متناسب با نیاز کارفرما است که به طریقی اولویت بندی میشود و پوشش داده میشود. در بهبود مستمر اولویت با نیاز سازمان است و این نیازها یا به طور مستقیم توسط کارفرما ارائه می‌شوند یا در آینده توسط سیستم کشف می‌‍شوند که به این دسته از نیازها ،نیازهای نهفته گفته میشود و در جهت اعمال کنترل بهتر به سازمان پیشنهاد میشوند.در واقع بهبود مستمر تحت یک بحث کلی تر که یک مفهوم نسبی است معنا پیدا می‌کند چرا که یک مفهوم تکامل یابنده است.

بهبود مستمر کدام بخش از مرحله‌ی ERP است؟

استقرار پروژه‌ی ERP آغاز فرایند توسعه و تکامل یک سازمان است. در واقع در فاز اول پروژه ERP سیستم را به صورت یکپارچه در سازمان اجرای می کنیم ولی در عمل مشتری می‌خواهد با همان شیبی که پروژه را اعمال می‌کند فرایندهایش را بهتر و هوشمندتر کند.

ERP از منظر شاخص های خودش که بحث های یکپارچگی ، هوشمندی ، کنترل ، برنامه ریزی و ... است مرتبأ در حال ارتقا می‌باشد و از طرفی هم مدیریت مجموعه تمایل به اعمال کنترل های بیشتری دارد که چابکی سازمان را نگیرد و کارهای اپراتوری را کاهش دهد.

بنابراین ویژگی مهم سیستم ERP باید این باشد که غیر از پاسخگویی به نیازهای فعلی شرکت ، شرایط و بستر لازم را فراهم کند تا بهبود مستمر اتفاق بیافتد و سیستم توسعه پیدا کند.

بر فرض مثال اگر بخواهیم ERP را در شرکتی اجرا و فرایند خرید را در آن پیاده کنیم ، طبیعتا اولین کاری که انجام می‌دهیم این است که از طریق واحد برنامه ریزی درخواست خرید زده میشود و واحد تدارکات استعلامات را گرفته ، پس از حمل جنس اعلامیه‌ی ارسال توسط واحد تدارکات ثبت میشود. سپس در انبار موقت رسید موقت شده و بعد از تأیید رسید قطعی میشود. تمامی مراحل این فرایند طراحی و در سازمان پیاده سازی می‌شود.

پس مدتی این سوال برای مدیریت پیش می آید که چه کسی تأیید را انجام داده و چه پارامترهایی را اندازه گرفته است. می‌توان چنین اطلاعاتی را با اصلاح و بهبود سیستم در آن وارد کرد. یعنی این انتظار میرود فضایی در سیستم باشد که اطلاعات مربوطه در آن وارد شود. این مورد خودش بهبود به حساب می آید و یک مرحله کنترل را بیشتر می‌کند و همینطور در مراحل بعدی نیز مدیریت به فکر اعمال فیلترهایی برای کنترل راحت تر سیستم می افتد و این کار این کار می‌تواند هوشمندتر و اتوماتیک تر اجرا شود.

ممکن است در مرحله ای اطلاعات مربوط به تولید ثبت شود ممکن است این انتظار وجود داشته باشد که مراحل و ایستگاه های تولیدی ثبت شود. در مرحله ی بعد انتظار دارند که اطلاعات مربوط به گزارش تولید از طریق plc ها و ارتباط با خود دستگاه تولید در سیستم وارد شده و ممکن است بعدها به دنبال گزارش کارکرد پرسنل به سیستم باشد.


چه ارتباطی بین بهبود مستمر و مزیت رقابتی در سازمان وجود دارد؟

ERP یک مزیت رقابتی است. در بازاری که رقابت سخت است یکی از مواردی که باعث پیشرفت و مزیت میشود ERP می‌باشد و به دلیل مفهوم نسبی آن برای افزایش مزیت رقابتی مرتبأ به بهبود مستمر نیاز دارد چرا که رقبا از این ابزار استفاده می کنند و اگر بهبود حاصل نشود باعث درجا زدن سازمان و در نتیجه عقب افتادن از رقبا میشود.