راهکارنرم افزاری ویژه صنعت دام و طیور (ماکیان)

نرم افزار سیستم مدیریت طیور (ماکیان)

ساخته شده برای و به وسیله متخصصان صنعت

جمعیت جهان افزایش یافته است و باعث افزایش شدید تقاضا برای پروتئین با کیفیت در قالب تخم مرغ و گوشت پرندگان (طیور) شده است تعجبی ندارد که الزامات و اهداف مورد نیاز در مزارع پرندگان (طیور) و یکپارچگی زنجیره بسیار پیچیده شده است، چرا که باید، تولید محصولات حرفه ای تر، ایمن تر و پایدارتر شود.

  • آیا شما فکر نمی کنید که ردیابی دیتا در یک سیستم غیر یکپارچه سخت می باشد؟
  • آیا احساس می کنید که فقدان هماهنگی بین پرسنل و فرآیندها وجود دارد؟
  • آیا شما می خواهید که اثربخشی کسب و کارتان را توسعه دهید اما نمی دانید که از کجا شروع کنید؟

نرم افزار سیستم مدیریت طیور (ماکیان) به شما کمک می کند تا کسب و کار خود را کنترل نمایید.برنامه ریزی، سازماندهی، لجستیک، مالی و تولید همه اطلاعات در یک سیستم یکپارچه نگهداری، پردازش و مدیریت می شوند


سیستم مدیریت سندپرداز، یک نرم افزار خلاقانه است که تمامی داده های یکپارچه به زنجیره تولید مرغ و تخم مرغ را در یک بستر هوشمند، مدیریت می نماید این برنامه به شما کمک می کند تا برنامه ریزی و سازماندهی فرآیندهای کسب وکار شما، بسیار موثر تر انجام شود و به رشد کسب و کار شما کمک می کند این سیستم، داده های سازمان شما را به قابلیت رشد سازمانی تبدیل می نماید.


عناصر زنجیره:


پرورش :(Rearing)
دوره پرورش، یکی از دوره های بسیار مهم در چرخه زندگی یک پرنده می باشد در سیستم نرم افزار مدیریت طیور سندپرداز،تلاش شده است تا اطلاعات مربوط به مصرف دان،دارو واکسن، وزن و... بر مبنای نوع نژاد و مقایسه آن با استاندارد برای صاحب کسب و کار فراهم گردد همچنین با داشبورد مدیریت (BI) می توانید کلیه اطلاعات را به صورت آنلاین در مانیتور مشاهده نمایید و نیز امکان مقایسه گله های هم نژاد، برای مدیران فراهم می باشد.


مرغ مادر :(Parentstock)
در سیستم نرم افزار مدیریت طیور شرکت سندپرداز، تمامی آیتم های مهم و حیاتی برای مدیریت یک گله مادر شامل درصد اختلاط خروس در سالن ها، مدیریت وزن مرغ و خروس، مدیریت وزن تخم مرغ ها و نیز نسبت های تولیداین حوزه شامل، تخم مرغ قابل جوجه کشی و تخم مرغ خوراکی، میزان مصرف دان، دارو و واکسن برای یک گله و مقایسه گله ها با یکدیگر و همچنین مقایسه گله ها با استاندارد برای مدیران با استفاده از داشبورد مدیریت (BI) فراهم شده است.جوجه کشی :(Hatchery)
در این سیستم، در قسمت جوجه کشی، کلیه اطلاعات مربوط به ورودی تخم مرغ، مراحل ستر، انتقال از ستر به هچر و مراحل هچ و ثبت جوجه یک روزه تولید شده توسط پرسنل جوجه کشی ثبت می گردد ویژگی انحصاری این نرم افزار، اتصال دیتای موجود در جوجه کشی به مزارع پرورش و تولید مرغ مادر می باشد، که این ویژگی مزیت اصلی این سیستم می باشد در این نرم افزار، قابلیت ردیابی اطلاعات جوجه کشی در سطح سالن های مزارع پرورش و تولید مرغ گوشتی وجود دارد هم چنین با الگوریتم های این نرم افزار، پیش بینی مناسبی در مورد آمار تولید جوجه یک روزه در21روز آینده در اختیار مدیران قرار می گیرد.


مرغ تخم گذار :(Layers)
به عنوان صاحب کسب و کار یک مجموعه مرغ تخم گذار، شما میتوانید ردیابی لازم برای نتایج عملکرد در سطح سالن را در نرم افزار مشاهده نمایید این نرم افزار می تواند دیتای مربوط به آمار تولید را به ایستگاه بسته بندی تخم مرغ منتقل نماید همچنین اطلاعات مربوط به کیفیت تخم مرغ و ردیابی در سطح سالن نیز در نرم افزار موجود می باشد با این سیستم شما می توانید در قالب یک بستر الگوبرداری، اطلاعات مربوط به تولید کسب و کار خود را با سایر سازمان ها مقایسه نمایید با داشبوردهای مدیریتی اختصاصی، شما می توانید اطلاعات مهم را در هر زمان و در هر مکان مشاهده نمایید.مرغ گوشتی :(Broilers)
به عنوان یک صاحب کسب و کار مزرعه مرغ گوشتی، شما می توانید اطلاعات مربوط به آمار تولید جوجه یک روزه را در سیستم نرم افزار مدیریت طیور شرکت سندپرداز تحلیل نمایید شما می توانید عملکرد دوره پرورش مرغ گوشتی را شامل وزن، ضریب تبدیل، مصرف دان، دارو واکسن و... را در سیستم، برنامه ریزی و کنترل نمایید همچنین می توانید بازخورد مناسبی از عملکرد دوره پرورش به قسمت جوجه کشی منتقل نمایید داشبورد مدیریتی اختصاصی (BI) به شما در مدیریت فارم های گوشتی کمک شایانی می نماید.

برنامه غذایی :(Feed Plan)
در سیستم نرم افزار مدیریت طیور شرکت سندپرداز، یک فرآیند مشخص برای مدیریت تولید دان، شامل خرید مواد اولیه، مهندسی محصول بر مبنای (BOM)، فروش به مشتریان و انتقال دان به فارم های شرکتی تعبیه شده است. با توجه به وجود باسکول در این صنعت، تلاش شده است تا کلیه اطلاعات مربوط به ورود کالا به انبار (رسیدخرید) و اطلاعات مربوط به خروج کالا (حواله فروش یا حواله انتقال ) به صورت خودکار با اتصال به باسکول به سیستم نرم افزاری ثبت و قابل پردازش گردد. همچنین این نرم افزار شامل یک سیستم برنامه ریزی تولید بر مبنای سن گله های مادر و سری های گوشتی می باشد.


یکپارچگی :(Intergration)
آیا شما نیز گرفتار سیستم های جزیره ای و پراکنده برای مدیریت فرآیندهای مختلف در سطح زنجیره مرغ و تخم مرغ هستید؟ آیا شما دارای شرکت های مختلف در سطح زنجیره مرغ، تخم مرغ و... می باشید که با یکدیگر دارای تعامل کاری هستند و عدم ارتباط اطلاعاتی بین شرکت ها برای شما دردسر ساز شده است؟ سیستم نرم افزاری مدیریت طیور سندپرداز، دارای کلیه ماژول های لازم برای کل کسب و کار شما می باشد این سیستم شامل مدیریت نوع اجداد/تا مرغ مادر و انتقال به فارم های گوشتی و کشتارگاه و یا انتقال به فارم های تخم گذار و ایستگاه های بسته بندی تخم مرغ و مدیریت تغذیه ماکیان و همه آیتم های کاری مورد شما در یک نرم افزار می باشد همچنین در این سیستم، ماژول های مربوط به مالی، انبار، حقوق دستمزد، منابع انسانی و غیره نیز صاحب کسب و کار را در مدیریت مناسب شرکت خود پشتیبانی می نماید.


شرکای زنجیره :(ChainPartners)
سازندگان تجهیزات تولید کنندگان مواد مکمل صنایع تبدیلی فعالان لجستیک صنعت مرغ و تخم مرغ

به عنوان یک فعال در صنعت مرغ و تخم مرغ، به شما پیشنهاد می کنیم تا از ماژول های مستقل و تخصصی نرم افزار ERP سندپرداز استفاده نمایید این کار برای شما این امکان را فراهم می آورد تا سیستم های نرم افزاری خود را به سیستم های نرم افزاری تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ متصل نمایید این اقدام باعث انتقال سریع دیتا در سطح زنجیره و وفاداری بیشتر مشتریان شما و ثبات کسب و کار شما می گردد.


محصولات:
کدام محصول مناسب کسب و کار شما می باشد؟

الف) آیا شما، قسمتی از زنجیره تولید مرغ و تخم مرغ هستید؟
ب) یا شما یک پارتنر زنجیره تولید مرغ و تخم مرغ هستید؟ ما با بررسی کسب و کار شما، بهترین وضعیت طراحی و اجرای سیستم را به شما پیشنهاد می دهیم.


اختصاصی سازی :(Customisation)
نرم افزار مدیریت طیور شرکت سندپرداز میتواند ویژه کسب و کار شمابرای تمام فرآیندهای موجود در یک زنجیره شامل مرغ اجداد، مرغ مادر، مرغ تخم گذارو مرغ گوشتی اعم از تولید برنامه ریزی و سازماندهی مناسب، به صورت اختصاصی طراحی و مهندسی شود.
داشبورد مدیریت (BI) نرم افزار طیور شرکت سندپرداز:

در این سری نمودارها تلاش می گردد تا دان مصرفی مرغ و خروس بر اساس نژاد، با مقایسه با استانداردهای مربوطه مورد بررسی قرار گیرند. این نمودارها معرف میزان مصرف دان به تفکیک مرغ و خروس و مقایسه آن با استانداردهای بین المللی می باشد.

مدیریت مجموعه مرغ مادر و گوشتی می بایست اطلاعات درستی از میزان حذفی و تلفات به تفکیک مرغ و خروس در فارم و سالن های مختلف داشته باشد این اطلاعات باید به تفکیک دوره پرورش و تولید آمارهای مربوطه را به مدیریت ارائه نماید.
با توجه به اینکه در یک فارم مادر از هفته 24 جمع آوری تخم مرغ آغاز می گردد، کنترل تعداد تخم مرغ تولیدی و جداسازی آنها (گریدینگ) به دو نوع تخم مرغ قابل جوجه کشی و غیر قابل جوجه کشی می بایست برای مدیریت مجموعه به صورت آنلاین وجود داشته باشد همچنین درصد اختلاط خروس و مرغ در یک فارم(یک سالن)، می تواند به مدیریت در اصلاح آمارهای فوق کمک نماید.

این قابلیت وجود دارد تا مطابق با هر کسب و کار داشبوردهای اختصاصی ویژه مدیران در رده های مختلف طراحی و ایجاد گردد.


نتایج فنی تولید را ثبت، مقایسه، تجزیه و تحلیل می کند.

مشکلات را زودتر از موعد، به شما اخطار می دهد.

فرآیند سفارش گذاری و برنامه ریزی را تضمین می کند.

ایجاد سوابق دیجیتال ا ز تمامی تراکنش ها بدون کاغذ را برای شما فراهم می کند.

یک نمای کلی واضح از تمام داده های مربوطه را به شما گزارش می دهد.

امکان پایش و کنترل کلیه فرآیند ها از تخم گذاری تا زنجیره گوشت طیور را فراهم می کند.

امکان تحلیل های دقیق و ارائه گزارش برای اطلاع مدیریت.

صرفه جویی قابل توجه در هزینه با ایجاد فرآیند های بهره ور (کارا و اثربخش).

ایجاد پایداری و بهبود مستمر در سازمان شما.