مسئولیت اجتماعی ما

آیا بنگاه های اقتصادی می توانند برنامه هایی طراحی کنند که هم سود دهی خود را افزایش دهند و هم بخشی از فقر را یاری رسانند؟

چگونه میشود اثربخشی ، بهره وری و نیز پایداری نتایج حاصل از برنامه های فقر زدایی اجرا ء شده توسط بخش خصوصی را افزایش داد؟

آیا این نوع نگاه در جامعه و کسب وکار های ما آموزش داده می شود؟

ما در شرکت سندپرداز معتقدیم مسئولیت اجتماعی یک نوع سرمایه گذاری بسیار موفق و تاثیر گذار است به روشی که ایجاد حس مسولیت پذیری در سطوح مختلف اعم از فردی و سازمانی و جامعه که در یک چارچوب مناسبی شکل بگیرد تا بتواند ایجاد ثروت نماید، ثروت‌های معنوی و مادی، در واقع به گونه ایی به معنی همسوسازی ارزش های سازمانی با اهداف اجتماعی متعالی و انجام اقدامات عملی برای ایجاد تأثیرات مثبت است.

بسیاری از جوامع و کسب و کارها در جهان در چارچوب بازاریابی چالش محور به فعالیت هایی در این حوزه پرداخته و برند خود را با یک چالش اجتماعی پیوند می زنند و از این طریق نه فقط محصولات خود را بلکه یک پیام اجتماعی را به مصرف کنندگان منتقل می کنند.

از خود می پرسید چگونه می توان با مسئولیت اجتماعی سهم خود را در بازار توسعه دهیم ؟

مسئولیت اجتماعی شرکتها یعنی مسئولیت شرکت در پاسخگویی به پیامدهای فعالیتهایی که جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. منظور از جامعه در بر گیرنده کلیه ذی نفعان شرکت است.این ذی نفعان در موفقیت یک شرکت بصورت مستقیم وغیر مستقیم نقش دارند. مهمترین آن خدمات گیرندگان و مصرف کنندگان،کارکنان، مالکان یا سهامداران و جامعه می باشد.

در واقع سرمایه گذاری اجتماعی مسئولانه جمع مواردی است که در بالا گفته شد. این سرمایه گذاری نوعی فرآیند سرمایه گذاری است که در آن علاوه بر معیارهای کمی مالی شرکت ها یعنی ریسک وبازده، میزان رعایت معیارهای کیفی نظیر معیارهای اخلاقی، زیست محیطی واجتماعی توسط آنها نیز در فرآیند تصمیم گیری برای سرمایه گذاری شرکت در نظر گرفته میشود. رعایت معیارهای مسئولیت اجتماعی شرکتها در بلند مدت برای سهامداران، ارزش آفرینی می کند و سود یکنواختی اعم از مادی و معنوی را نصیب آنها می سازد.

مسئولیت اجتماعی مفهوم جدیدی نیست و رد پای آن را می توان در آموزه های دینی حتی یافت. دین مبین اسلام بیان می کند که مردم نبایستی معاملات آمیخته به گناه انجام دهند یعنی در برابر یکدیگر و داد و ستدی که انجام می دهند مسول بوده و هستند.

آیا می دانستید ارائه گزارش مسئولیت اجتماعی شرکتی شرط ورود به بازار بورس آفریقای جنوبی است؟ !

آیا می دانستید فعالیتهای مسئولیت اجتماعی موجب بالا رفتن انگیزه کارکنان و بهره وری آنها میشود؟!

در طول زمان، عموم جامعه از بنگاه های اقتصادی انتظار خواهند داشت که به عنوان موتورهای توسعه اجتماعی و فرهنگی عمل نمایند و تنها موتورهای کسب سود نباشند. برخی شرکتها با قرار دادن چالش های اجتماعی و زیست محیطی در شاخص های شخصیتی خود ممکن است به نتایج مطلوب تری برسند، این نوع شرکتها جامعه را متحول می سازند.


طی نظر سنجی هایی که انجام شده است نتایج نشان داد ۸۵ درصد از مصرف کنندگان برندهایی با مسئولیت اجتماعی را ترجیح می دهند،۷۰ درصد حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری برای آن هستند و ۵۵ درصد آنرا به خانواده و دوستان توصیه می کنند. در عصر حاضر، مسئولیت اجتماعی بنگاه به رویکردی جدایی ناپذیر و بلند مدت در موفقیت سازمان مبدل گشته است. مسئولیت اجتماعی به معنای سهیم شدن بنگاه ها در توسعه پایدار مستمر سازمان و جامعه خود و در نهایت کشورها هستند.

هنگامی که از لزوم توجه به مسئولیت اجتماعی شرکتی در محیط اقتصادی کشور صحبت می کنیم، در واقع داریم از یک تغییر رفتار صحبت می کنیم که می بایست در محیط کسب وکار و بازیگران آن اتفاق بیافتد. به عبارت دیگر و یا بهتر است بگوییم که نمود بیشتر آن در تغییر رفتار محصول یا خدمات است که دارای سه جزء دانستن، خواستن و توانستن است شمرده میشود. یعنی اگر بازیگران محیط کسب وکار، مدیران و کارکنان بدانند که رفتار مطلوب چیست، و آموزشهای لازم را دریافت کرده باشند، و بخواهند آن رفتار بروز دهند، و در نهایت باید ابزارهای لازم فراهم باشد تا بتواند آنرا به انجام برسانند، فلذا آن رفتار مطلوب قطعاً شکل خواهد گرفت و مسیولیت اجتماعی انجام خواهد شد.

آیا می دانستید در سطح بنگاه های اقتصادی کشور، اقدام مؤثر و کار آمدی برای ترویج رفتار اخلاقی و تصمیم گیری اخلاقی ،مسئولیت اجتماعی شرکتی و حاکمیت شرکتی به جزء تدوین منشور اخلاقی صورت نپذیرفته است؟

آیا شما به مسئولیت اجتماعی بنگاه خود اندیشیده اید؟

اتخاذ رویکردی راهبردی برای تلفیق ملاحظات اجتماعی،زیست محیطی و اخلاقی با ساختارها و فرایندهای کسب و کار، مزیت رقابتی را برای بنگاه ها فراهم می آورد.

ما در سندپرداز پا را فراتر گذاشته و این عامل بسیار حیاتی را به شاخص های عملکردی سازمان گره زده و بسیار از تشویقات از این مجرا می گذرد و در شرکت آن را نهادینه نموده ایم به گونه ایی که این ابعاد را در تمامی وجوه به منصه ظهور گذاشته ایم:

۱. مسئولیت شرکت سندپرداز در رهبری بازار سیستم های مدیریت منابع سازمانی (ERP) و فرایندهای سازمانی

۲. مسئولیت شرکت سندپرداز درمحیط کار شرکت

۳. مسئولیت شرکت سندپرداز در بازار و صنعت

۴. مسئولیت شرکت سندپرداز در محیط زیست

۵. مسئولیت شرکت سندپرداز در جامعه و کشور

امروزه به شرکت ها اینطور نگاه میشود که در فعالیتهایی که موجب ترغیب منافع جامعه و حداقل کردن اثرات منفی کار کردنشان میشود، مشارکت نمایند.توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت ها و انجام فعالیت های جاری با نگرش مسئولیت پذیری اجتماعی می تواند به بالا بردن سطح کیفیت استانداردهای تجاری با نگرش ذی نفعان کمک کند و ضرورت دارد تا مورد حمایت جدی قرار گیرند. مسئولیت اجتماعی شرکتی فقط در ایجاد رهنمودهای مسئولانه و پایدار در استراتژی های کسب و کار بدون حصول نتایج نیست، بلکه مسئولیت اجتماعی شرکتی در پایداری و سودآوری و ایجاد یک سازمان موفق نقش دارد.

برای اطمینان از یک محیط سالم، مرفه و امن برای کسب و کار در آینده بایستی یک کسب وکار مسئولانه داشته باشیم و این موجب کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و بالارفتن جذب و حفظ کارکنان و مشتریان به عنوان اعضای این جامعه شرکتی میشود.

نیک پیوند ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت سندپرداز و کانون دانش آموختگان نیکان:

نیک پیوند با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان کودکان و نخبه پروری از میان ایشان آغاز بکار کرده است.کودکان پس از ورود به این کانون در یک دوره ۴ ساله ضمن فراگیری دانش های عمومی و تخصصی در راستای استعداد خود در پایان دوره خواهند توانست یک معضل اجتماعی یا زیست محیطی را در خانه یا مدرسه یا محله یا جامعه خود حل نمایند.این کودکان در آینده جزء افرادی خواهند بود که در جامعه پیرامون خود اثری مثبت دارند.

اگر به دنبال نتایج ذیل هستید به مسئولیت اجتماعی خود و مجموعه خود اهمیت ویژه ایی بدهید:

ـ بهبود و تأثیر برند

ـ توسعه بازار

ـ هدفمند کردن اقدامات مسئولانه

ـ بهره وری نیروی کار

ـ شفافیت

ـ توانایی جذب و نگهداشت کارکنان

ـ وفاداری مشتریان ...

مسئولیت اجتماعی بنگاه راه کارهای تخصیص بهینه منابع به منظور رسیدن به بهترین اثر اقتصادی و زیست محیطی رابه ما ارائه می دهد.

انتخاب حوزه های فعالیت مسئولانه موجب خارج کردن تصمیمات حوزه مختلف از حالت شخصی به غیر شخصی می شود. به عنوان مثال چنانچه در گذشته به فراخور درخواست ذینفعان مختلف اقدامات تعریف می گردید با وجود راهبرد مسئولیت اجتماعی، اقدامات هدفمند و غیر سلیقه ای می گردند . آنچه در مسئولیت اجتماعی بنگاه ها تأکید میشود این امر است که هر سازمان به واسطه محیط و اجتماعی که در آن فعالیت می کند رشد می نماید و لذا علاوه بر اینکه می بایست نسبت به تبعات کسب و کار خود بر اجتماع آگاه باشد و آنها را مدیریت نماید، بلکه می بایست در راستای توسعه اجتماع و محیط بیرونی خود نیز گام بردارد .

۱. فعالیت های بنگاه خود را با یک اقدام مسئولانه گره بزنید .

۲. یک روز را به عنوان روز کار داوطلبی انتخاب نمایید و بگذارید کارکنان شما با انتخاب خود در یک اقدام مسئولانه چون خیریه ها، مدارس، سازمان های مردم نهاد ، در فعالیتهای اجتماعی و زیست محیطی شرکت نمایند .

۳. حتماً خود شما نیز در اقدام مسئولانه حضور پررنگ داشته باشید .

۴. اقدام های مسئولانه خوب را جشن بگیرید و از کسانی که در آن اقدام حضور داشته اند تقدیر نمایید .

۵. دیگران را نیز برای انجام اقدام مسئولانه تشویق نمایید .

شرکتها مایلند تا فعالیت های پراکنده ای را در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتها داشته باشند، اما این نوع حرکت ها منافع آنها را حداکثر نخواهد کرد برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.