پشتیبانی کاربران

پشتیبانی کاربران

ابزار فنی که نیازمند نگهداری است و مشتری باید مطمئن شود که کاری که قرار بود انجام شود در دراز مدت به درستی انجام میشود (خصوصأ در دوره ی گارانتی) بنابراین پشتیبانی کاربران وظیفه ی اطمینان خاطر دادن به مشتریان را بر عهده دارد.

مشتریان به دو دلیل نیازمند خدمات پشتیبانی میشوند :

  1. کمک در بهره برداری از سیستم : در بعضی مواقع سیستم با خطا مواجه میشود
  2. نیاز به آموزش مجدد : گاهی اوقات در بعضی از بخش های سیستم ابهام پیش می آید

به همین دلیل باید مجددا به طور مرتب وضعیت زیر ساخت مشتری را چک میکنیم و توصیه های لازم را انجام دهیم.نظارت بر اجرا

با حضور در سایت مشتری بررسی هایی به عمل می آید که آیا سیستم به درستی اجرا میشود یا خیر و اگر به کمکی نیازی بود بهشان ارائه شود.

اصولا زمانی اتفاق می افتد که سیستم برای مشتری طراحی و نصب و آموزش داده شده باشد و مشتری به آن مسلط نباشد.

آموزش کاربران

گاهی مشتری مطلبی را درست متوجه نشده یا که کاربر جدیدی از سیستم استفاده میکند، خدمات آموزشی در سطح کاربری و عمومی به مشتری داده میشود