ERP چیست?

تعریف ERP چیست؟

عبارت "برنامه‌ریزی منابع سازمانی" به نوعی نرم‌افزار مدیریتی‌ اطلاق می‌شود که سازمان‌ها برای مدیریت فعالیت‌های روزانه کسب‌وکار مانند حسابداری، تدارکات، مدیریت پروژه، مدیریت ریسک و انطباق با قوانین، و عملیات زنجیره تأمین از آن بهره می‌برند. یک مجوعه کامل ERP در برگیرنده بخش مدیریت عملکرد سازمانی نیز هست که شامل نرم‌افزاری برای برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، پیش‌بینی و گزارش‌دهی در مورد عملکرد مالی سازمان می‌شود.


سیستم‌های ERP فرآیندهای متعدد کسب‌وکار را به هم پیوند می‌دهند و جریان داده را بین این فرآیندها برقرار می‌کنند. با جمع‌آوری داده‌های مربوط به تراکنش‌های یک سازمان از منابع مختلف، سیستم‌های ERP از تکرار داده‌ها جلوگیری می‌کنند بنابراین به یک منبع واحد موثق برای دستیابی به داده‌های یکپارچه تبدیل شده‌اند.


امروزه استفاده از سیستم‌های ERP برای مدیریت کسب‌وکارهای مختلف در ابعاد و در زمینه‌های کاری متنوع ضروری به نظر می‌رسد. در واقع ضرورت وجود ERP مانند ضرورت نیروی برق برای صنایع است که کسب‌وکار را فعال، زنده و پویا نگاه می‌دارد.