افزونه ارتباط سیستم های سندپرداز با سامانه مودیان

...

براساس ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سامانه مؤدیان سامانه ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مؤدی ، کارپوشه ویژه ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان منحصرا از طریق آن کارپوشه انجام می شود. مؤدیان می توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهائی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان می باشد.

کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مشمول این قانون هستند. بر اساس ماده هفت همین قانون صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این مورد نخواهند داشت. همچنین براساس ماده پنج می دانیم که صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر می شود. در مورد مؤدیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می شود. با ذکر نکات بالا و به دلیل اهمیت قانونی این موضوع و در پاسخ به نیاز کاربران، سندپرداز همگام با آخرین تغییرات در قوانین و مقررات جاری اقدام به طراحی گزارشات و فرآیندهای لازم در این خصوص نموده است.


منافع و مزایا


  • عملیات کالا

شناسه کالای دریافت شده از سامانه شناسه کالا در اطلاعات کالاها ثبت و نگهداری می شود تا در عملیات مورد نیاز استفاده شود، به این ترتیب شناسه کالا نیز به اطلاعات کالاهای تعریف شده افزوده و نگهداری می شود.

  • عملیات گزارشگری

با استفاده از سندپرداز همگام با فرآیندهای داخلی سازمان، گزارشات لازم جهت گزارشگری به ذینفعان خارجی از جمله سامانه مؤدیان و صدور صورت حساب الکترونیکی با سرعت و سهولت در اختیار کاربران سیستم خواهد بود.

  • عملیات صورتحساب

ثبت و نگهداری اطلاعات صورت حساب های فروش همراه با نگهداری جزییات مرتبط با سامانه امکان صدور و ارسال اطلاعات برای سامانه را همواره در دسترس قرار می دهد.

  • عملیات ارسال اطلاعات به سامانه

پس از ثبت صورت حساب های فروش در سندپرداز، با استفاده از سیستم صورتحساب الکترونیک، امکان ارسال اطلاعات فروش برای سامانه مؤدیان در قالب وب سرویس و از طریق شرکت معتمد تیس فراهم گردیده است.


برخی ویژگی های کلیدی سندپرداز در ارتباط با سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیک


  • ثبت و نگهداری اطلاعات شناسه کالا و واحد اندازه گیری در اطلاعات پایه کالاها در سیستم انبارداری
  • امکان اتصال انواع صورت حساب های فروش جهت ارسال اطلاعات مورد نیاز به سامانه
  • تولید خودکار شناسه منحصر به فرد مالیاتی برای هر صورت حساب
  • نگهداری اطلاعات شناسه یکتای حافظه مالیاتی
  • ارسال اطلاعات به سامانه دارایی از طریق شرکت های معتمد تیس به شرح زیر:
  • ارسال اطلاعات از طریق وب سرویس جهت درج اطلاعات صورت حساب با الگوهای: فروش، برگشت از فروش و صادرات

جهت دریافت فایل PDF کلیک کنید⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟