افزونه فرآیند تایید بازخرید پرسنل

...

فرآیند بازخرید پرسنل به دلایل مختلف از جمله در زمان انفصال از خدمت و یا جا به جایی پرسنل بین شرکت های گروه انجام می شود و معمولاً واحد کارگزینی یا منابع انسانی مسئول انجام آن می باشد. فارغ از اینکه دلیل بازخرید پرسنل چیست نیاز است که طی یک فرآیند از پیش تعریف شده محاسبات مبلغ بازخرید مورد تایید مدیران کلیدی سازمان قرار گیرند و پس از آن اسناد حسابداری مرتبط صادر شوند.

منافع و مزایا

  • انعطاف پذیری در تعریف فرآیند

به تناسب ابعاد سازمان و وجود مدیریت های مختلف، امکان تعریف مراحل تایید بازخرید پرسنل توسط مدیران واحد ها و یا مدیران رده بالاتر وجود دارد.

  • اطمینان از حاکمیت قانون و سیستم

با تعریف فرآیند تایید بازخرید پرسنل، واحد کارگزینی یا منابع انسانی نسبت به محاسبه بازخرید پرسنل اقدام نموده و نتیجه محاسبه انجام شده در کارتابل مدیران قابل مشاهده و تایید می باشد. چنانچه هر یک از مدیران بازخرید را تایید ننماید،‌ میبایست محاسبه مجدد انجام شود، پس از پایان این فرآیند و تایید همه مدیران، امکان صدور سند حسابداری بازخرید مهیا خواهد بود.

  • افزایش سرعت و سهولت تایید احکام

با استفاده از قابلیت کارتابل مدیران به راحتی و با سهولت نسبت به بررسی محاسبات بازخرید اقدام نموده و همچنین واحد کارگزینی نیز می تواند بازخریدهای تایید شده را مشاهده و استفاده نماید.


برخی ویژگی های کلیدی فرآیند تایید بازخرید پرسنل در سیستم سند پرداز

  • تعریف کاربران تایید کننده بازخرید پرسنل
  • اولویت بندی و ایجاد تقدم و تاخر تایید هر مدیریت
  • رد بازخرید پرسنل و بازنگری مجدد محاسبات توسط صادر کننده
  • کارتابل مدیران جهت بررسی سریع

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟