ارزیابی، رتبه بندی و انتخاب صحیح تامین کنندگان سازمان نه تنها به عنوان عاملی مهم در کسب سود تلقی می شود که بعنوان عاملی اثرگذار در کیفیت تولید محصول، ارائه خدمات و انجام فعالیت های بازرگانی مورد توجه است. در سال های اخیر انتخاب تأمین کننده مناسب در زنجیره تأمین به یک موضوع استراتژیک تبدیل شده است با این حال ماهیت این تصمیمات معمولأ پیچیده و ساختار نیافته است. از طرفی فرایند انتخاب تأمین کننده مناسب که قادر به فراهم کردن نیاز خریدار از نظر محصولات با کیفیت با قیمت مناسب و در یک زمان مناسب و در یک حجم مناسب باشد یکی از ضروری ترین فعالیت ها برای ایجاد زنجیره تأمین مناسب است. از آنجاییکه تامین کنندگان در تحقق محصولات با کیفیت جایگاه بااهمیتی را دارا می باشند ارزیابی و توسعه تامین کنندگان و تشخیص صلاحیت آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.

  • بانک اطلاعات تامین کنندگان
  • شناسایی تامین کنندگان هر کالا
  • تعریف ادوار ارزیابی
  • تعریف معیارهای ارزیابی
  • تعریف سطوح ارزیابی
  • تعریف ارزیاب های فرآیند ارزیابی
  • گزارش گیری امتیازات تعریف کنندگان
  • گزارش گیری از عملکرد تامین کنندگان با توجه به اطلاعات واقعی فرآیندهای خرید
  • اعمال نتایج ارزیابی به منظور رتبه بندی تامین کنندگان

افزونه های

سیستم ارزیابی تامین کنندگان

  • سیستم مدیریت پیام

سیستم مدیریت پیام

یک سیستم نرم افزاری ERP مانند سیستم سندپرداز این قابلیت رادارد تا بتواند کلیه اطلاعاتی که ذینفعان سازمان نیاز دارند را  با استفاده از پیامک و یا بااستفاده از پیام الکترونیکی ارسال نماید . حالنی را در نظر بگبربم که کالای خریداری شده وارد انبار قرنطینه شرکت گردیده است و پس از اجرای فرآیندکنترل کیفیت مواد ورودی ، قرار است تا میزان و تعدادکالاهای تایید شده که رسیدخرید میشوند  برای صدور فاکتور به تامین کننده ارسال گردد . در این حالت افزونه مدیریت پیام بهترین راهکار برای تحقق این هدف می باشد ، زیرا به محض صدور رسید قطعی خرید...

بیشتر

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟