در شرایط اقتصاد تورمی و نامتعادل دانستن بهای تمام شده محصولات از اهمیت ویژه ای برخوردار است ولی بهای تمام شده تقویمی برای مدیران راهگشا نیست زیرا همواره با تاخیر و بر اساس اطلاعات قدیمی به دست می آید در حالی که مدیران شرکت ها و صاحبان کسب و کار انتظار دارند بهای تمام شده محصولات و حاشیه سود آن ها به صورت آنی و حتی قبل از تولید محاسبه شود.

برای محاسبه بهای تمام شده به صورت براوردی و البته نزدیک به واقع باید اقدامات زیر صورت گیرد:


  • مهندسی محصول شامل درخت محصول و مراحل تولید (OPC).

در حوزه مهندسی محصول برای مدیر یک کسب و کار مواردی اهمیت دارد از قبیل این که با کدام روش یا کدام ماشین، تولید اقتصادی تر است؟ آیا برون سپاری کند بهتر نیست؟ اگر در فرایند تولید انواع فرمولاسیون وجود دارد کدام فرمول کم هزینه تر است؟

  • تامین مواد اولیه

برای محاسبه سهم مواد چه نرخی را در نظر بگیرد؟ نرخ انبار؟ آخرین خرید؟ بالاترین خرید؟ قیمت روز؟ یا فرمولی از آن ها، مثلا ۲۰% بالاتر از آخرین خرید؟

هزینه حمل چقدر است؟ حمل با کشتی بهتر است یا حمل با کامیون؟ اثر حقوق و عوارض گمرکی بر بهای تمام شده مواد چقدر است؟

  • نرخ ارز

برای مواد اولیه ای که از خارج تهیه می شود کدام نرخ ارز مبنا قرار بگیرد؟ نرخ روز یا نرخ پیش بینی؟

  • دستمزد و سربار

برای محاسبه سهم دستمزد و سربار در بهای تمام شده محصولات، می توانید هزینه های دوره های گذشته مثلا ۳ ماه اخیر را به همراه افزایش مورد نظر (متناسب با تورم یا هر شاخص دیگر) از سیستم استخراج کنید. در این حالت سیستم بر اساس مدل های هزینه یابی و تسهیم هزینه های خدماتی و پشتیبانی تولید نسبت به براورد هزینه های عملیاتی مراکز هزینه تولیدی اقدام و با توجه به ضریب اشغال محصول در عملیات و هر مرکز هزینه و ظرفیت اسمی یا واقعی آن مرکز اقدام به محاسبه سهم دستمزد و سربار می نماید.

  • هزینه های مستقیم

در صورت وجود هزینه های مستقیم دستمزد و سربار برای هر محصول، سیستم این امکان را دارد که آن هزینه را مستقیم به آن محصول منتسب نماید.

سیستم براورد بهای تمام شده نورافکن قدرتمندی است که مدیران و صاحبان کسب و کار را در راستای مدیریت بر مبنای دانایی کمک می کند و در شرایط اقتصادی بی ثبات و غیر قابل پیش بینی بیش از هر زمان دیگر ضروری و مفید فایده است.

شما هم به جمع مدیرانی بپبوندید که با استفاده از این ابزار آگاهانه تصمیم می گیرند چه محصولی تولید کنند، چگونه تولید کنند و روش های تولید خود را چگونه بهینه سازند!

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟