در محاسبات بهای تمام شده در حالت استفاده از داده های واقعی ، روش هزینه یابی مرحله ای میباشد که با دقت بسیار بالا ، بصورت مرحله به مرحله بر اساس مراحل تولید هر محصول و نیمه ساخته ، قیمت هر مرحله را محاسبه کرده و در نهایت قیمت محصول و نیمه ساخته را ارائه میدهد.

بهای تمام شده خدماتی – پیمانکاری

 • قابليت تعريف عوامل موثر در بهاي تمام شده به دلخواه كاربر شامل: دستمزد، سربار مستقيم، سربار غيرمستقيم، استهلاك و...
 • قابلیت تعریف موضوعات هزینه
 • مراکز هزینه شامل:
  • خدماتی
  • پشتیبانی تولید
  • تولیدی
  • اداری و تشکیلاتی
  • توزیع و فروش
 • سفارشهای داخلی (internal orders)
 • فعالیت
 • پروژه
 • محصول
 • انتقال هزینه به روش‌های:
  • توزیع
  • تسهیم (یکطرفه و دو طرفه)
  • تخصیص
 • صدور اسناد جریان انتقال هزینه
 • دریافت اطلاعات معین‌‌های هزینه ، بهای تمام‌شده و هزینه‌‌های واقعی از سیستم حسابداری

بهایابی محصول

 • انتساب هزینه اقلام مصرفی در پروژه ها به صورت:
  • مستقیم (دریافت اطلاعات ا قلام مصرفی از انبار / خرید مستقیم)
  • تسهیم بر مبنای ضرایب یا پارامترهای دیگر (مثل حجم کار انجام شده در پروژه ها)
 • انتساب هزینه دستمزد و سربار براساس:
  • کارکرد ثبت شده - تخصیص (بر مبنای فعالیت) – شناسایی انواع فعالیت ها در پروژه ها و محاسبه نرخ فعالیتها و تخصیص هزینه فعالیتها به پروژه ها بر مبنای گزارش‌های کارکرد پروژه ها
  • نرخ جذب مراکز هزینه و میزان کارکرد
 • قابليت محاسبه نرخ دقيقه كاركرد موضوع هزينه/ماشين آلات توليدي (به تفكيك كاركرد كل و كاركرد مفيد) و محاسبه هزينه هاي جذب نشده و ظرفيت بلا استفاده موضوع هزينه (نرخ جذب)

محاسبه قیمت تمام شده

 • گزارش مقایسه بهای تمام شده خدمات (فعالیتها ) در دوره های مختلف
 • دریافت اطلاعات هزینه‌ای از سیستم حسابداری مالی ،تولید و انبار و انتقال اسناد بهای تمام شده به سیستم حسابداری مالی
 • برآورد بهای تمام شده پروژه ها با توجه به براورد حجم کار و اقلام مصرفی به منظور تعیین قیمت پیشنهادی برای شرکت در مناقصات

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟