حوزه منابع انسانی سند پرداز شامل سیستم های پرسنلی و حقوق دستمزد راهکاری برای انجام محاسبات دستمزدی براساس کارکرد پرسنل با لحاظ شرایط سازمان و آخرین قوانین کشور به ترتیبی که پوشش نیازهای حوزه جبران خدمات در سازمان ها در هر ابعادی را داشته باشد. 
ثبت اطلاعات کامل پرونده کارکنان، مدارک پرسنلی و سوابق، در زیر سیستم پرسنلی و احکام انجام می شود. همچنین در سیستم پرسنلی مطابق با چارت سازمانی روال ایجاد و تایید احکام پرسنلی و اطلاعات قراردادهای کارکنان انجام می شود. سیستم حقوق دستمزد با دسترسی به اطلاعات فوق آن را مبنای محاسبات قرار میدهد. همچنین محاسبات حقوق دستمزد وابسته به خروجی سیستم مدیریت تردد بوده و این سیستم برای محاسبات خود نیاز به مقادیر عملکرد ماهانه پرسنل دارد که راه های متنوعی برای این مقدار دهی در سیستم پیش بینی شده است. با محاسبه حقوق سند حسابداری مرتبط با حقوق و دستمزد در سیستم مالی صادر شده و همچنین گزارشات و خروجی های لازم جهت ارایه به مراجع قانونی نیز در اختیار کاربران سیستم خواهد بود تا عملیات مرتبط با جبران خدمات پرسنل و گزارشات قانونی مرتبط با آن با سهولت بیشتری انجام شود.
جبران خدمات
انواع روش های محاسبه حقوق، پرداخت های قانونی، مزایا/کسورات دائمی و یا دوره ای، حقوق روزانه، ساعتی، اضافه کار، نوبت کاری و بسیاری عناوین دیگر، هر کدام ملاحضات مختص به خود را دارند که نیاز دارند تا سیستمی دقیق و مناسب برای نگهداری و محاسبه و کنترل این اطلاعات در اختیار باشد. در یک نگاه کلی سیستم پرسنلی و حقوق دستمزد سند پرداز به عنوان دو سیستم مکمل یکدیگر ضمن نگهداری و تکمیل پرونده پرسنلی، احکام پرسنلی را صادر و بر اساس آن محاسبات مرتبط با حقوق را انجام و نهایی می کنند. این فرآیند منجر به کاهش زمان محاسبات و کاهش پیچیدگی های این نوع محاسبات می شود و دقت عمل در گزارش به ذینفعان داخل و برون سازمانی را به حداکثر می رساند. 
انطباق با آخرین تغییرات و شرایط قانونی
تنوع شرایط و الزامات قانونی در بحث محاسبات و گزارشگری مالی مرتبط با حقوق و دستمزد، یکی از مواردی است که به خوبی و با ابزارهای مناسب در سیستم سند پرداز پاسخ داده شده است. طیف وسیع و متنوع مطالبات و دیون پرسنل و الزامات مرتبط با بیمه و مالیات در ارتباط با هرکدام، در سیستم سند پرداز قابل تعریف و استفاده است به نحوی که با تنظیمات دقیق ملاحضات قانونی در خصوص هر یک از عوامل حقوق و دستمزد امکان پذیر بوده و اطمینان خاطر نسبت به محاسبات و گزارشات مرتبط را فراهم می آورد. به طور مثال از مهم ترین خروجی های سیستم حقوق و دستمزد میتوان موارد زیر را نام برد:

 • لیست بیمه
 • لیست مالیات
 • فایل خروجی بیمه (دیسکت بیمه)
 • فایل خروجی مالیات (دیسکت مالیات)
 • پوشش انواع عوامل حقوق دستمزد
 • محاسبات مرتبط با مساعده، حقوق، عیدی، سنوات، بازخرید خدمت ،بازخرید مرخصی
 • محاسبات بیمه و مالیات
 • محاسبات انواع معوقه، معوقه عوامل حقوقی
 • بهره برداری از افزونه پیامک(SMS)  و ایمیل (E-mail)برای اطلاع رسانی های لازم از جمله پرداخت حقوق و فیش حقوق


ارتباط با سیستم حسابداری

سیستم حسابداری سند پرداز در ارتباط کامل با سیستم حقوق دستمزد بوده و اسناد حسابداری بر اساس تنظیمات و نسبت به انواع عوامل حقوقی و الزمات مرتبط با آن صادر می شوند. برخی از اسناد حسابداری قابل صدور توسط سیستم به شرح زیر می باشند:


 • سند حسابداری حقوق و دستمزد
 • سند حسابداری مرتبط با بازخرید عیدی
 • شناسایی هزینه ها و ذخایر بازخرید خدمت و عیدی بصورت ماهانه
 • سند حسابداری مرتبط با بازخرید خدمت کارکنان در پایان سال یا فواصل دلخواه مثلا فصلی یا ماهانه
 • سند حسابداری مرتبط با بازخرید مرخصی


 • تعریف انواع پارامترهای محاسباتی حقوق
 • انجام محاسبات حقوق و صدور فیش حقوق
 • پوشش بیمه های تامین اجتماعی، سختی کار، جانبازان و معافیت از بیمه
 • تهیه دیسکت و لیست بیمه با فرمت مورد تایید سازمان تامین اجتماعی
 • امکان محاسبات حقوق معوقه(back pay )
 • محاسبه و پرداخت عیدی بصورت علی الحساب و قطعی
 • ثبت اطلاعات کارکرد ماهیانه
 • امکان دریافت اطلاعات کارکرد از برنامه های کارت ساعت
 • محاسبه و پرداخت مساعده بصورت دوره ای و غیرمستمر
 • تهیه لیست و دیسک پرداخت توسط انواع بانک ها (مساعده، حقوق، عیدی )
 • صدور خودکار سند هزینه حقوق، عیدی، مساعده با امکان برگشت زدن سند یا اصلاح و صدور سند مجدد
 • تعریف انواع مزایا و کسور مستمر و غیر مستمر (وامها، مساعده ها و ...)
 • ثبت کليه مراکز بيمه مرتبط با واحدهاي زيرمجموعه يک بنگاه اقتصادي
 • تنظيم جدول ضرايب مالياتي
 • ثبت کليه آيتم هاي کسورات قانوني ، توافقي يا قراردادي حقوق
 • ثبت کليه آيتم هاي اضافات قانوني، توافقي يا قراردادي حقوق
 • ملاحظه فهرست کامل مستندات حقوق و دستمزد
 • ثبت کارکرد ماهانه براي يک يا چند پرسنل
 • ثبت عمليات پرداخت وام هاي مختلف براي پرسنل
 • تنظيم وام هاي ابتداي دوره پرستل
 • محاسبه کامل عیدی
 • امکان تاثیر اقساط بانک مسکن پرسنل در محاسبات حقوق
 • امکان اختصاص معین و تفصیل (مرکز هزینه، پرسنل و غیره) به انواع مزایا و کسورات
 • امکان تعریف مزایا و کسورات بصورت دائمی (مثلاً بیمه تکمیلی)، اقساطی، غیرمستمر، مبلغی و درصدی و مشمول بودن یا نبودن در بیمه و مالیات
 • ثبت انواع پارامترهای حکم حقوقی (حقوق ثابت، حق اولاد، مسکن و خواروبار، فوق العاده پست، حق جذب و سایر مزایا) با امکان ویرایش عنوان پارامتر در فیش حقوقی و تنظیمات مربوط به نحوه تاثیر آنها در محاسبات مختلف سیستم حقوق (بیمه، مالیات، حقوق ثابت، عیدی، بازخرید، پادش) و مشخص نمودن وضعیت بیمه و مالیات آنها و نحوه محاسبه آنها به نسبت کارکرد، ثابت و سایر تنظیمات مربوطه.
 • امکان تعریف معینها و تفصیلها جهت هر یک عوامل مؤثر در محاسبات حقوق و دستمزد
 • امکان تعریف آرتیکل سند حقوق برای هر یک از عوامل حقوق.
 • گزارش لیست پرداختیها به تفکیک بانک،مراکزهزینه
 • گزارش لیست کامل حقوق
 • گزارش اقساط مطالبات و دیون پرسنل
 • گزارش ماهانه وام کارکنان
 • گزارش مزایا و کسور غیر مستمر
 • لیست بیمه و مالیات
 • انواع گزارش‌های مرتبط با سیستم حقوق و دستمزد

افزونه های

سیستم حقوق و دستمزد

 • سیستم مدیریت پیام
 • فرآیند تایید احکام حقوقی
 • فرآیند تایید بازخرید پرسنل
 • سامانه تایید الکترونیک قرارداد پرسنل

سیستم مدیریت پیام

یک سیستم نرم افزاری ERP مانند سیستم سندپرداز این قابلیت رادارد تا بتواند کلیه اطلاعاتی که ذینفعان سازمان نیاز دارند را  با استفاده از پیامک و یا بااستفاده از پیام الکترونیکی ارسال نماید . حالنی را در نظر بگبربم که کالای خریداری شده وارد انبار قرنطینه شرکت گردیده است و پس از اجرای فرآیندکنترل کیفیت مواد ورودی ، قرار است تا میزان و تعدادکالاهای تایید شده که رسیدخرید میشوند  برای صدور فاکتور به تامین کننده ارسال گردد . در این حالت افزونه مدیریت پیام بهترین راهکار برای تحقق این هدف می باشد ، زیرا به محض صدور رسید قطعی خرید...

بیشتر

فرآیند تایید احکام حقوقی

احکام حقوقی پرسنل به دلایل مختلف صادر می شوند. صدور حکم بدو استخدام، احکام افزایش حقوقی سنواتی ، حکم تغییرات پست و شغل، افزایش پایه سنوات، اضافه شدن اولاد و... برخی از مواردی است که طی آن واحد مدیریت منابع انسانی مبادرت به صدور احکام جدید می نماید. فارغ از اینکه دلیل صدور حکم حقوقی جدید چیست نیاز است که طی یک فرآیند از پیش تعریف شده این احکام مورد تایید مدیران کلیدی سازمان قرار گیرند و پس از آن در محاسبات حقوق ماهانه مورد استفاده قرار گیرند. در این فرایند، مدیران به جای امضاء فیزیکی حکم چاپ...

بیشتر

فرآیند تایید بازخرید پرسنل

فرآیند بازخرید پرسنل به دلایل مختلف از جمله در زمان انفصال از خدمت و یا جا به جایی پرسنل بین شرکت های گروه انجام می شود و معمولاً واحد کارگزینی یا منابع انسانی مسئول انجام آن می باشد. فارغ از اینکه دلیل بازخرید پرسنل چیست نیاز است که طی یک فرآیند از پیش تعریف شده محاسبات مبلغ بازخرید مورد تایید مدیران کلیدی سازمان قرار گیرند و پس از آن اسناد حسابداری مرتبط صادر شوند.

بیشتر

سامانه تایید الکترونیک قرارداد پرسنل

در سازمان ها جذب و استخدام پرسنل بعهده واحد منابع انسانی می باشد این واحد علاوه بر پاسخگویی به مدیران سازمان باید پاسخگوی مراجع قانونی نیز باشد. قراردادهای پرسنل معمولا بصورت سالانه یا چند ماهه یا ماهانه می باشد و بنابراین بصورت دوره ای نیاز به تجدید صدور و تایید دارند. فرآیند صدور و اخذ تایید مدیران در ارتباط با متن پیش نویس قرارداد استخدامی از یک سو و اخذ امضاء پرسنل در قراردادهای مصوب شده از سویی دیگر، حجم بالایی از عملیات را برای واحد منابع ایجاد می کند از این رو شرکت سندپرداز سامانه تایید الکترونیک قرارداد...

بیشتر

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟