دارایی های ثابت یکی از اقلام مهم در ترازنامه مالی شرکت ها هستند، به دلیل اهمیت این اقلام، ثبت و نگهداری قیمت تمام شده و انجام تکالیف قانونی در ارتباط با استهلاک دارایی ها مورد توجه ویژه می باشد. علاوه بر این موارد، مدیریت دارایی شامل وضعیت استفاده و محل بهره برداری آن و سایر اطلاعات و تاریخچه تغییرات دارایی در سیستم دارایی ثابت سند پرداز قابل ثبت، نگهداری و گزارش گیری می باشد.

به دلیل تعدد دارایی ها و تکالیف قانونی در ارتباط با محاسبه استهلاک و گاهاً پیچیدگی های این محاسبات، کنترل و مدیریت دارایی ها و ارزش دفتری آنها نیاز به سیستمی مطمئن برای کاهش خطاهای احتمالی را اجتناب ناپذیر می نماید. با استفاده از سیستم دارایی ثابت سند پرداز مدیریت تغییرات دارایی، جمع داری اموال، محاسبات استهلاک و ارزش دفتری داریی، خرید، فروش، ساخت و تعمیر دارایی و سایر الزامات مرتبط با دارایی های غیر جاری در سازمان را مدیریت و کنترل می کنید. در کنار همه این امکانات با استفاده از گزارشات مدیریتی و تحلیلی از آخرین وضعیت و تغییرات دارایی های سازمان مطلع شده و پاسخگوی ذینفعان درون و برون سازمانی خواهید بود.

سیستم دارایی ثابت ارتباط کاملی با سیستم نگهداری و تعمیرات که وظیفه شناسایی تجهیزات و دارایی ها و برنامه های نگهداری (PM)  و تعمیرات (EM)  را بر عهده دارد نیز می باشد.تاریخچه و تحولات دارایی ها

سیستم دارایی ثابت سند پرداز کلیه تغییرات دارایی ها را در مدت زمان عمر دارایی ثبت و نگهداری کرده و گزارشات متنوعی از وضعیت و تاریخچه دارایی در اختیار قرار می دهد. برخی امکانات مرتبط با این موضوع عبارتند از:

 • وضعیت استفاده
 • تحویل گیرنده
 • مرکز هزینه
 • ارزش دفتری
 • تعمیرات
 • تجدید ارزیابی و تغییرات قیمت تمام شده
 • دارایی های درجریان تکمیل مرتبط با سیستم حسابداری و انبار و خرید خدمات


محاسبات دقیق، کامل و سریع

سیستم دارایی ثابت سند پرداز بر اساس نرخ و روش مرتبط با هر دارایی، محاسبه استهلاک را برای تمامی دارایی های تعریف شده در کوتاه ترین زمان انجام می دهد. هر زمان یک دارایی دارای مبالغ اصلاحی، تعمیرات  و یا تجدید ارزیابی باشد، سیستم به صورت هوشمند تعدیل و اصلاح لازم را انجام و استهلاک دارایی را محاسبه می نماید تا کاربر سیستم نهایت راحتی را در محاسبه استهلاک تجربه کند. لازم به ذکر است که اسناد مالی مرتبط با محاسبات دارایی به صورت مکانیزه در سیستم حسابداری صادر می شوند و اثر آن در ترازنامه شرکت قابل مشاهده خواهد بود.

افزایش قدرت تصمیم سازی با اتکا به اطلاعات به روز

با ثبت دارایی و محاسبات ارزش دارایی ها در سیستم، اطلاعات لازم برای تصمیم گیری در خصوص خرید یا ساخت دارایی های جدید و یا فروش و اسقاط دارایی های فعلی در دسترس خواهد بود.


ارتباط با سایر سیستم های سندپرداز

سیستم های حسابداری، انبار، خرید و فروش و نگهداری و تعمیرات سند پرداز در ارتباط کامل با سیستم دارایی ثابت بوده و اسناد حسابداری بر اساس تنظیمات و نسبت به انواع فعالیت های مرتبط با دارایی ها در سیستم حسابداری صادر می شوند. برخی از اسناد حسابداری قابل صدور توسط سیستم به شرح زیر می باشند:

 • سند حسابداری خرید و ساخت دارایی
 • سند حسابداری مرتبط با تجدید ارزیابی دارایی
 • سند حسابداری مرتبط با اصلاح قیمت دارایی ناشی از تعمیرات و...
 • سند حسابداری مرتبط با استهلاک دارایی
 • سند حسابداری مرتبط با فروش و اسقاط دارایی

همچنین در صورتی که نیاز به خرید و یا ساخت دارایی وجود داشته باشد، فرآیندهای مربوطه در سیستم های انبار، خرید و یا سیستم نگهداری تعمیرات انجام و سیستم دارایی ثابت در یکپارچگی کامل با سایر سیستم ها نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات مرتبط اقدام می نماید.


 • فرآیند ایجاد، خرید، ساخت و تحصیل دارایی به طور کامل
 • فرآیند تجدید ارزیابی دارایی ها
 • محاسبات استهلاک بر اساس آخرین قوانین جاری
 • گروه بندی و پلاک زنی دارایی ها
 • فرآیند تعمیرات اساسی و اصلاح قیمت دارایی ها
 • فرآیند تخصیص دارایی و تغییر وضعیت استفاده از دارایی
 • ثبت مکانیزه اسناد حسابداری مرتبط با ثبت و تغییرات دارایی
 • صدور خودکار و همچنین دستی شماره پلاک اموال
 • اجرای ماده ۱۴۹ قانون مالیاتها
 • امکان اصلاح بهای تمام شده دارایی درتاریخهای اجرای متفاوت
 • انتقال تمامی اطلاعات از سیستم انبار با قابلیت فیلتر نمودن آن بسته به نیاز کاربر
 • اطلاعات مربوط به بیمه دارایی
 • گروه بندی داراییها
 • مرور دارایی از سطح گروه به پایینترین سطح
 • کارت دارایی و گزارش داراییهای ثابت مشهود
 • امکان کاهش خودکار دارایی ها پس از دریافت اطلاعات کاهش از سیستم انبار
 • امکان تعریف خودکار تفصیل برای هر کالا
 • امکان تعریف گروه های مختلف دارایی و اعمال تنظیمات سند زنی خودکار هر طبقه بسته به نیاز کاربر
 • مکانیزه سازی کل فرآیند از مرحله خرید اموال تا استهلاک و کاهش دارایی، همچنین قابلیت صدور خودکار تمامی اسناد حسابداری
 • تعریف اختصاصی آرتیکل های سندهای حسابداری و روش سند خوردن اسناد خودکار توسط مدیر سیستم
 • امکان امکان تغییر وضعیت موردی و گروهی اموال (کنارگذاری، فعال و ...)
 • امکان معرفی انواع وضعیت جهت اموال
 • امکان معرفی محل استقرار جهت تغییر وضعیت استقرار دارایی بصورت خطی و درختی
 • امکان تعیین شماره مجوز جهت تغییر وضعیت اموال
 • امکان گروهبندی داراییها بصورت درختی
 • گزارش اقلام خروجی و سایر گزارش‌های مربوطه
 • گزارش تفصیلی کارت دارایی و کارت تجمیعی روی گروه دارایی
 • گزارش داراییهای ثابت مشهود
 • گزارش کارت دارایی
 • گزارش‌های تجمیعی و تفصیلی استهلاک اموال
 • گزارش بیمه داراییها
 • گزارش‌های مربوط به ماده ۱۵۱
 • گزارش‌های ریالی و آماری مربوط به محاسبات مربوط به اموال، مستحثدات و استهلاک مربوط به آنها بصورت تجمیعی و تفصیلی
 • صدور خودکار سند استهلاک
 • صدور خودکار سند فروش دارایی ثابت

افزونه های

سیستم دارایی ثابت

 • سیستم پیگیری

سیستم پیگیری

یکی از دغدغه های مدیران در یک سازمان بزرگ پیگیری مواردی است که به واحدهای مختلف ارجاع شده است خصوصا این نیاز در سازمان های بزرگ حادتر است. گرچه سیستم های فرایندی (ERP) تقریبا تمام فعالیت های سازمان را تحت پوشش قرار می دهد ولی تمرکز این سیستم ها روی فعالیت های مهم است که یا اثر مالی دارد یا اثر برنامه ریزی یا اثر بهای تمام شده ای. لذا فعالیت های خارج از این حوزه در فعالیت های مرتبط با ERP پایش و مدیریت نمی شود. مثلا فعالیت هایی از قبیل تماس های مکرر یا نامه نگاری ها یا مذاکراتی...

بیشتر

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟