مدیریت انواع قراردادها به همراه مستندات مربوطه و یکپارچگی با سایر سیستم های سندپرداز تکمیل کننده فرآیندهای فروش و خرید قراردادی خواهد بود به نحوی که در ضمن فرآیندها قرارداد نیز تعریف و در نقاط مختلف فرآیند شرکت میکند و در صورت لزوم اسناد حسابداری مکانیزه نیز توسط این سیستم قابلیت صدور دارند که در نهایت منجر به کاهش هزینه و زمان انجام فرآیند شده و در عین حال چابکی سازمانی را افزایش می دهد.

 • تعریف قراردادها
 • بانک اطلاعاتی مشتریان
 • اطلاعات کامل مشتری ( اطلاعات هویتی ، اطلاعات تجاری، اطلاعات تماس ، اطلاعات مورد نیاز دارایی و .. )
 • امکان تعریف فیلدهای اختصاصی برای مشتریان
 • طبقه بندی نمایندگان
 • استفاده از کدینگ مشترک با امور مالی
 • غیر فعال کردن مشتری و ایجاد لیست سیاه مشتریان
 • شناسنامه کامل محصول
 • استفاده از دو واحد مجزا با امکان تبدیل
 • امکان الصاق تصویر و مستندات فنی محصول
 • امکان گروه بندی درختی محصولات
 • نرخ گذاری کالا توسط سیستم بر اساس گروه محصول/گروه مشتری/نوع دریافت و . . .
 • فرآیند فروش قراردادی
  • ثبت قرارداد فروش
  • ثبت برنامه ارسال
  • ثبت سفارش فروش
  • ثبت مجوز تحویل فروش
  • ثبت حواله فروش از انبار
  • ثبت فاکتور فروش
  • شناسایی روشهای پرداخت ( نقدی / اعتباری/ مدت دار و ... )
  • آدرس بار انداز، نوع حمل، وزن و نوع بسته بندی
  • محاسبات اضافات، تخفیفات و سایر کسورات توسط سیستم
 • مشاهده موجودی فیزیکی انبار محصول
 • تفکیک موجودی فیزیکی و موجودی قابل فروش
 • صدور فاکتور فروش با انواع تخفیفات و اضافات و کسورات فاکتور
 • صدور سندحسابداری خودکار در سیستم حسابداری
 • تهیه فایل الکترونیکی ماده ۱۶۹ ( گزارش خرید و فروش فصل )
 • امکان صدور اختصاصی فرم چاپی برای فاکتور
 • جلوگیری از صدور فاکتور مجدد
 • گزارش حواله های فاکتور نشده
 • گزارش روند مقداری و ریالی فروش در دوره به تفکیک محصول و ویژگی های محصول، مشتری و گروه مشتریان
 • گزارش پیگیری فروش

افزونه های

سیستم مدیریت قراردادها

 • سیستم مدیریت پیام

سیستم مدیریت پیام

یک سیستم نرم افزاری ERP مانند سیستم سندپرداز این قابلیت رادارد تا بتواند کلیه اطلاعاتی که ذینفعان سازمان نیاز دارند را  با استفاده از پیامک و یا بااستفاده از پیام الکترونیکی ارسال نماید . حالنی را در نظر بگبربم که کالای خریداری شده وارد انبار قرنطینه شرکت گردیده است و پس از اجرای فرآیندکنترل کیفیت مواد ورودی ، قرار است تا میزان و تعدادکالاهای تایید شده که رسیدخرید میشوند  برای صدور فاکتور به تامین کننده ارسال گردد . در این حالت افزونه مدیریت پیام بهترین راهکار برای تحقق این هدف می باشد ، زیرا به محض صدور رسید قطعی خرید...

بیشتر

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟