ممکن است سازمان بدلایل متفاوت از جمله افزایش ظرفیت تولید و یا نبود تجهیزات مورد نیاز، برخی از فرآیندهای تولید خود را به شرکت های واسطه برون سپاری کند. مواد اولیه پیمانکار ممکن است توسط شرکت و یا پیمانکار تامین شود. در صورتی که مواد اولیه توسط پیمانکار تامین شود، کالایی که از پیمانکار دریافت می شود کالای خریداری شده است و طی فرآیند خرید انجام می شود. در صورتی که تامین مواد توسط شرکت انجام می شود، کالایی که از پیمانکار دریافت می شود تحت عنوان کالای نیمه ساخته شناخته شده و قیمت آن توسط سیستم بهای تمام شده محاسبه می شود. فرآیند پیمانکاری در خصوص تحویل قطعات به پیمانکاران، کنترل موجودی قطعات نزد پیمانکاران و همچنین قیمت گذاری قطعات پیمانکاری مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایای کلی سیستم خرید پیمانکاری:

 • سفارش گذاری قطعات پیمانکاری بر اساس برنامه تولید
 • مجوز تحویل مواد به پیمانکار بر اساس اطلاعات مهندسی
 • عدم امکان تحویل مواد به پیمانکار بدون مجوزکنترل تحویل مواد به پیمانکار
 • کنترل موجودی نزد پیمانکار با استفاده از انبار مجازی پیمانکاری
 • کنترل ضایعات مواد پیمانکار
 • کنترل کیفی قطعات ورودی پیمانکاری
 • قیمت گذاری قطعات پیمانکاری توسط سیستمخرید خدمات کارمزدی (پیمانکاری) گروه A
 • تعیین اقلام مورد نیاز جهت تحویل به پیمانکار
 • برگشت اقلام نزد پیمانکار در صورت نیاز
 • ارتباط با فرآیند خرید و تکمیل پروسه خرید
 • ثبت فاکتور های خرید و تعیین هزینه دستمزد کالا و هزینه مصرف مواد کالا
 • ثبت دستی و خودکار اضافات و کسورات
 • محاسبه بهای تمام شده کالا در انبار که مجموع هزینه دستمزد و هزینه مواد مصرفی است
 • پوشش کامل ارزش افزوده
 • ارائه گزارش فصلی خرید
 • ساخت فایل الکترونیکی ماده ۱۶۹ خرید
 • صدور سند خودکار سند حسابداری خرید
 • اتصال online به سیستمهای حسابداری مالی و دریافت و پرداخت و کنترل همزمان پرداختها و پیش پرداختها و سایر اجزای فرآیند
 • گزارشات روند مقداری و ریالی خرید از پیمانکاران
 • گزارش وضعیت کیفی محموله های خرید به تفکیک پیمانکاران
 • گزارش‌های‌ پیگیری از تمام مراحل خرید

خرید خدمات کارمزدی (پیمانکاری) گروه B
 • ثبت اطلاعات مهندسی (BOM ارسالی) برای محصولاتی که توسط مشتری تولید می شوند.
 • امکان تعریف کالاهای جایگزین برای اقلام BOM
 • امکان ثبت درخواست خرید برای محصولاتی که توسط کارمزدکار تولید می شوند. (بر مبنای منطق MRP و یا کنترل موجودی)
 • ارتباط با سیستم برنامه ریزی مواد و برنامه ریزی تامین مواد اولیه مورد نیاز و سفارشگذاری محصولات کارمزدی
 • ارتباط با فرآیند خرید قراردادی در صورت وجود قرارداد و یا خرید عمومی در حالت عمومی
 • تعیین اقلام مورد نیاز جهت تحویل به پیمانکار به صورت خودکار و بر اساس اطلاعات مهندسی
 • کنترل ارسال متمم ها و برگشت مواد از پیمانکار
 • نگهداری موجودی نزد پیمانکار به تفکیک هر یک با ایجاد انبار مجازی پیمانکاری و شناسایی کالای امانی ما نزد دیگران
 • کنترل کیفی کالای ورودی و تعیین وضعیت کیفی محموله
 • تعیین فرمول مواد BOM استفاده شده در هنگام ورود به کارخانه جهت حواله از انبار مجازی پیمانکاری و برگشت کالای امانی
 • ارتباط با سیستم بهای تمام شده و تحلیل بهای تمام شده و سودآوری محصولاتی که در داخل شرکت تولید می شوند و یا توسط کارمزدکار تولید می شوند.
 • ثبت فاکتور های خرید و تعیین هزینه دستمزد کالا، ثبت دستی و خودکاراضافات و کسورات
 • پوشش کامل ارزش افزوده
 • ارائه گزارش فصلی خرید
 • ساخت فایل الکترونیکی ماده ۱۶۹ خرید
 • صدور سند خودکار سند حسابداری خرید
 • اتصال online به سیستمهای حسابداری مالی و دریافت و پرداخت و کنترل همزمان پرداختها و پیش پرداختها و سایر اجزای فرآیند
 • گزارشات روند مقداری و ریالی خرید از پیمانکاران
 • گزارش وضعیت کیفی محموله های خرید به تفکیک پیمانکاران
 • گزارش‌های‌ پیگیری از تمام مراحل خرید
 • گزارش موجودی مواد نزد پیمانکار و جزییات مصرف


افزونه های

سیستم پیمانکاری

 • باسکول
 • سیستم کنترل کیفیت
 • سیستم مدیریت پیام

باسکول

درمراحل مختلف زنجیره لجستیک تولید کالا، شامل فرآیندهای ورود مواد اولیه، انبارش کالا، فرآیندهای تولید و فرآیند عرضه محصولات نقاطی وجود دارند که نیاز به اندازه گیری وزن کالا یا یک محموله از کالاها می باشد اگر محموله بر روی یک حمل کننده مانند کامیون، تریلر باشد، به دلیل نیاز به محاسبه وزن خالص از باسکول دوتوزینه استفاده می شود و اگر محموله بر روی هیچ حاملی نباشد نوع توزین تک توزینه می باشد. در این حالت، اطلاعات دریافتی از باسکول که همان وزن محموله می باشد یک دیتای مهم در ERP  سندپرداز می باشد که مورد استفاده...

بیشتر

سیستم کنترل کیفیت

دانش کنترل کیفیت قدمتی به طولانی بودن تاریخ تولید و صنعت دارد. پرسنل کنترل کیفیت، همان افرادی می باشند که قراراست نقش حافظ منافع مشتریان را در سازمان ایفا کنند و در صورت بروز ایراد و یا اشکال در محصولات تولیدی، دستور توقف تولید به دلیل عدم کیفیت مطلوب را صادر کنند و مانع تولید محصولات فاقد کیفیت مناسب شوند. عصر کنونی را می‌توان عصر کیفیت نامید. در چنین شرایط رقابتی و با تولیدات در سطح انبوهی، تولیدکنندگانی می‌توانند موفق باشند که محصولات باکیفیت‌تر و خدمات پس از فروش بهتری ارائه کنند. این مهم نیاز به ایجاد نظامی برای پایش...

بیشتر

سیستم مدیریت پیام

یک سیستم نرم افزاری ERP مانند سیستم سندپرداز این قابلیت رادارد تا بتواند کلیه اطلاعاتی که ذینفعان سازمان نیاز دارند را  با استفاده از پیامک و یا بااستفاده از پیام الکترونیکی ارسال نماید . حالنی را در نظر بگبربم که کالای خریداری شده وارد انبار قرنطینه شرکت گردیده است و پس از اجرای فرآیندکنترل کیفیت مواد ورودی ، قرار است تا میزان و تعدادکالاهای تایید شده که رسیدخرید میشوند  برای صدور فاکتور به تامین کننده ارسال گردد . در این حالت افزونه مدیریت پیام بهترین راهکار برای تحقق این هدف می باشد ، زیرا به محض صدور رسید قطعی خرید...

بیشتر

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟