فرایند کنترل کیفیت خصوصا در شرکت های تولیدی یکی از ارکان مهم در جهت کاهش هزینه های تمام شده محصول تولیدی است. کنترل صحیح اقلام ورودی و جلوگیری از ورود اقلام نامرغوب، کنترل کیفی حین تولید و اطمینان از تولید محصول مرغوب جهت تحویل به عملیات بعدی و کنترل کیفی محصول نهایی جهت تحویل به انبار محصول، بایستی به صورت دقیق و سیستمی انجام گیرد. از اینرو سیستم جدید کنترل کیفی شرکت سندپرداز، به صورت خاص، همه جانبه و مطابق استاندارد به اطلاعات پایه و فرایندهای کنترل کیفی می پردازد.
شامل کنترل کیفیت اقلام ورودی، کنترل کیفی قطعات در انبار و خط تولید، کنترل کیفیت حین تولید و تعیین وضعیت محصول نامنطبق، کنترل کیفیت محصول نهایی، وضعیت کیفی محصول در انبارهای مرتبط، اقدامات اصلاحی و پیگیری رفع ریشه ای عیب می باشد. ثبت دستورالعمل های کیفی و نتایج تست های مدت دار، تعریف پارامترها و ثبت اطلاعات مربوط به کنترل کیفی حین تولید محصولات مربوط به آزمایشگاه، تعريف عيوب و معرفي تجهيزات و ابزار دقيق مورد نياز هر آزمايش، ذخيره اطلاعات مدارك و مستندات مورد نياز براي کنترل های کیفی.
 • تعریف پارامترهای کیفی، طبقه بندی و درجه اهمیت
 • تعریف ابزارهای اندازه گیری
 • تعریف تخصص های مورد نیاز
 • تعریف محل های آزمون
 • تعریف استانداردهای آزمون
 • امکان تعریف استانداردهای داخلی شرکت
 • تعریف طرح های نمونه گیری (استانداردهای مرجع مانند MIL-STD و Zero-defect در سیستم موجود است)
 • تعریف طرح آزمون برای کالاها
 • تعیین پارامترهای اندازه گیری استاندارد کالا و حدود پذیرش
 • ذخيره و نگهداری اطلاعات مدارك و مستندات مورد نياز براي ازمون
 • تعریف طرح کنترل با توجه به طرح آزمون و با توجه به تامین کننده
 • تعیین پارامترهای اندازه گیری کالا و شناسایی طرح نمونه گیری به صورت عمومی و یا به تفکیک تامین کننده
 • تعریف طرح کنترل برای محصولات/نیمه ساخته های تولیدی با توجه به اطلاعات مهندسی و به تفکیک عملیات

کنترل کیفیت اقلام ورودی
 • صدور دستور کنترل کیفی ورودی با رسید موقت کالا و با توجه به طرح کنترل و اندازه محموله ورودی
 • ثبت گزارش پارامترهای کیفی بررسی شده و صدور تایید/عدم تایید محموله توسط سیستم
 • ارایه گزارش وضعیت محموله های ورودی به تفکیک تامین کننده و کالا

کنترل کیفیت حین تولید
 • صدور دستور کنترل کیفی حین تولید با صدور دستور تولید با توجه به طرح کنترل
 • ثبت گزارش پارامترهای کیفی بررسی شده و صدور تایید/عدم تایید تولید توسط سیستم
 • ارایه گزارش نمودار فرآیند بر اساس پارامترهای کیفی

افزونه های

سیستم کنترل کیفیت

 • سیستم کنترل کیفیت

سیستم کنترل کیفیت

فرایند کنترل کیفیت خصوصا در شرکت های تولیدی یکی از ارکان مهم در جهت کاهش هزینه های تمام شده محصول تولیدی است. کنترل صحیح اقلام ورودی و جلوگیری از ورود اقلام نامرغوب، کنترل کیفی حین تولید و اطمینان از تولید محصول مرغوب جهت تحویل به عملیات بعدی و کنترل کیفی محصول نهایی جهت تحویل به انبار محصول، بایستی به صورت دقیق و سیستمی انجام گیرد. از اینرو سیستم جدید کنترل کیفی شرکت سندپرداز، به صورت خاص، همه جانبه و مطابق استاندارد به اطلاعات پایه و فرایندهای کنترل کیفی می پردازد.

بیشتر

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟