فرایند کنترل کیفیت خصوصا در شرکت های تولیدی یکی از ارکان مهم در جهت کاهش هزینه های تمام شده محصول تولیدی است. کنترل صحیح اقلام ورودی و جلوگیری از ورود اقلام نامرغوب، کنترل کیفی حین تولید و اطمینان از تولید محصول مرغوب جهت تحویل به عملیات بعدی و کنترل کیفی محصول نهایی جهت تحویل به انبار محصول، بایستی به صورت دقیق و سیستمی انجام گیرد. از اینرو سیستم جدید کنترل کیفی شرکت سندپرداز، به صورت خاص، همه جانبه و مطابق استاندارد به اطلاعات پایه و فرایندهای کنترل کیفی می پردازد.
شامل کنترل کیفیت اقلام ورودی، کنترل کیفی قطعات در انبار و خط تولید، کنترل کیفیت حین تولید و تعیین وضعیت محصول نامنطبق، کنترل کیفیت محصول نهایی، وضعیت کیفی محصول در انبارهای مرتبط، اقدامات اصلاحی و پیگیری رفع ریشه ای عیب می باشد. ثبت دستورالعمل های کیفی و نتایج تست های مدت دار، تعریف پارامترها و ثبت اطلاعات مربوط به کنترل کیفی حین تولید محصولات مربوط به آزمایشگاه، تعريف عيوب و معرفي تجهيزات و ابزار دقيق مورد نياز هر آزمايش، ذخيره اطلاعات مدارك و مستندات مورد نياز براي کنترل های کیفی.
 • تعریف پارامترهای کیفی، طبقه بندی و درجه اهمیت
 • تعریف ابزارهای اندازه گیری
 • تعریف تخصص های مورد نیاز
 • تعریف محل های آزمون
 • تعریف استانداردهای آزمون
 • امکان تعریف استانداردهای داخلی شرکت
 • تعریف طرح های نمونه گیری (استانداردهای مرجع مانند MIL-STD و Zero-defect در سیستم موجود است)
 • تعریف طرح آزمون برای کالاها
 • تعیین پارامترهای اندازه گیری استاندارد کالا و حدود پذیرش
 • ذخيره و نگهداری اطلاعات مدارك و مستندات مورد نياز براي ازمون
 • تعریف طرح کنترل با توجه به طرح آزمون و با توجه به تامین کننده
 • تعیین پارامترهای اندازه گیری کالا و شناسایی طرح نمونه گیری به صورت عمومی و یا به تفکیک تامین کننده
 • تعریف طرح کنترل برای محصولات/نیمه ساخته های تولیدی با توجه به اطلاعات مهندسی و به تفکیک عملیات

کنترل کیفیت اقلام ورودی
 • صدور دستور کنترل کیفی ورودی با رسید موقت کالا و با توجه به طرح کنترل و اندازه محموله ورودی
 • ثبت گزارش پارامترهای کیفی بررسی شده و صدور تایید/عدم تایید محموله توسط سیستم
 • ارایه گزارش وضعیت محموله های ورودی به تفکیک تامین کننده و کالا

کنترل کیفیت حین تولید
 • صدور دستور کنترل کیفی حین تولید با صدور دستور تولید با توجه به طرح کنترل
 • ثبت گزارش پارامترهای کیفی بررسی شده و صدور تایید/عدم تایید تولید توسط سیستم
 • ارایه گزارش نمودار فرآیند بر اساس پارامترهای کیفی

افزونه های

سیستم کنترل کیفیت

 • سیستم کنترل کیفیت

سیستم کنترل کیفیت

دانش کنترل کیفیت قدمتی به طولانی بودن تاریخ تولید و صنعت دارد. پرسنل کنترل کیفیت، همان افرادی می باشند که قراراست نقش حافظ منافع مشتریان را در سازمان ایفا کنند و در صورت بروز ایراد و یا اشکال در محصولات تولیدی، دستور توقف تولید به دلیل عدم کیفیت مطلوب را صادر کنند و مانع تولید محصولات فاقد کیفیت مناسب شوند. عصر کنونی را می‌توان عصر کیفیت نامید. در چنین شرایط رقابتی و با تولیدات در سطح انبوهی، تولیدکنندگانی می‌توانند موفق باشند که محصولات باکیفیت‌تر و خدمات پس از فروش بهتری ارائه کنند. این مهم نیاز به ایجاد نظامی برای پایش...

بیشتر

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟