ماژول های حوزه مدیریت توزیع و پخش مویرگی

 

ویژگی ها و مزایای ماژولهای توزیع و پخش مویرگی

طراحی منعطف و فرایندگرا


با توجه به نیاز هر شرکت قابلیت سفارشی سازی است و قابلیت تعریف فرایندهای متفاوت و تنظیم شدن با نیازهای مختلف را دارد.

قابلیت شخصی سازی و تنوع گزارش

امکان تولید متنوع ترین گزارشات مالی مشتری و گزارشات فروش و پخش و طیف وسیعی از گزارشات به لحظه و متنوع در بازه زمانی های مختلف و دلخواه را شامل می شود.

قابلیت سفارشی سازی ماژولها


کلیه ماژولها متناسب با نیاز مشتری، قابلیت سفارشی سازی فرایندی برای پوشش نیازهای متنوع فعلی و همچنین قابلیت رشد و توسعه متناسب با نیازهای آتی مشتری را دارد.

سرعت بخشیدن به کارها

وجود ماژولهای تبلت، سیستم GIS  و تحت وب بودن سیستم و نیز یکپارچگی اطلاعات موجب افزایش سرعت عملیات فروش و توزیع و بهبود بهره وری در کار می گردد. 

تنوع ابزاری و مدیریت از طریق تبلت و موبایل

وجود ماژولهای تبلت کمک می کند که پراکندگی های جغرافیایی و اطلاعاتی، مانع کند شدن پروسه فروش و تجمیع اطلاعات نشود و اطلاعات در لحظه و دقیق در سیستم یکپارچه ثبت و گزارشات آن در دسترس خواهد بود.

 

مشتریان  سیستم مدیریت توزیع و پخش مویرگی

1 / 1