مدیریت تولید

...

سیستم های

مدیریت تولید

مهندسی محصول

سیستم مهندسی محصول بمنظور ثبت اطلاعات مهندسی که شامل تهیه شناسنامه کالاها (مواد اولیه، نیمه ساخته، محصول)، فرایند تولید محصول (عملیات ها و توالی آنها ) (OPC)، لیست مواد مورد نیاز در هر عملیات تولیدی (BOM)، دستورالعمل ها و نقشه ها می باشد. سیستم مهندسی محصول در واقع به عنوان سیستم پایه ای و دیتای اصلی (Master Data) در سایر...

بیشتر

برنامه ریزی تولید

در این سیستم برنامه ریزی تولید محصول، تخصیص منابع، میزان نیروی انسانی، تخصیص مواد و کنترل ظرفیت تولید، برنامه ریزی و مدیریت می شود تا محصول مورد نظر در تعداد مورد نیاز و با کمترین هزینه تولید گردد. برنامه ریزی تولید از مرحله ایده در مورد محصول آغاز و تا هنگامی که محصول تولید و به بازار عرضه می شود،...

بیشتر

برنامه ریزی مواد

فرایند برنامه ریزی نیازمندی های مواد و منابع، فرایندی است که براساس پیش بینی میزان فروش و با درنظر گرفتن منابع مورد نیاز تولید مانند ماشین آلات و نیروی انسانی لازم، مقدار و زمان رسیدن مواد اولیه به کارخانه را برنامه ریزی می کند. به این منظور لازم است تا اطلاعات فروش، ظرفیت تولید و همچنین موجودی مواد اولیه و...

بیشتر

تغذیه خطوط

فرایند تغذیه خطوط و مصرف به منظور شارژ صحیح مواد و همچنین کنترل صحیح و دقیق مصرف مواد در خطوط تولید طراحی شده است. یکی از مشکلات سیستم‏‏های پیشین و مصرف از انبار این بود که با حواله از انبار به خط تولید، مصرف شناسایی می گردید و ممکن بود متناظر مواد تحویلی محصول نیمه ساخته تولید نگردد و در...

بیشتر

کنترل تولید

فرایند کنترل تولید بمنظور کنترل دقیق تولید در خطوط تولیدی و عملیات‏‏های مختلف شرکت تهیه شده است تا از طریق دیتای ثبت شده در سیستم بتوان خروجی‏‏های ملموس جهت بررسی و تحلیل وضعیت تولید ارایه نمود. فرآیند کنترل تولید در حقیقت بازتاب عملکرد واقعی تولید است. به این مفهوم که پس از صدور دستور تولید سالن‏های کاری توسط واحد برنامه...

بیشتر

کنترل کیفیت

فرایند کنترل کیفیت خصوصا در شرکت های تولیدی یکی از ارکان مهم در جهت کاهش هزینه های تمام شده محصول تولیدی است. کنترل صحیح اقلام ورودی و جلوگیری از ورود اقلام نامرغوب، کنترل کیفی حین تولید و اطمینان از تولید محصول مرغوب جهت تحویل به عملیات بعدی و کنترل کیفی محصول نهایی جهت تحویل به انبار محصول، بایستی به صورت...

بیشتر

مدیریت تولید

حوزه مدیریت تولید سندپرداز شامل سیستم های مهندسـی محصـول، برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی مواد، تغذیه خطوط، کنتـرل تولیـد، کنترل کیفیـت می باشد.

افزونه های

مدیریت تولید

  • سیستم کنترل کیفیت

سیستم کنترل کیفیت

فرایند کنترل کیفیت خصوصا در شرکت های تولیدی یکی از ارکان مهم در جهت کاهش هزینه های تمام شده محصول تولیدی است. کنترل صحیح اقلام ورودی و جلوگیری از ورود اقلام نامرغوب، کنترل کیفی حین تولید و اطمینان از تولید محصول مرغوب جهت تحویل به عملیات بعدی و کنترل کیفی محصول نهایی جهت تحویل به انبار محصول، بایستی به صورت دقیق و سیستمی انجام گیرد. از اینرو سیستم جدید کنترل کیفی شرکت سندپرداز، به صورت خاص، همه جانبه و مطابق استاندارد به اطلاعات پایه و فرایندهای کنترل کیفی می پردازد.

بیشتر

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟