برنامه ریزی مواد یکی از مراحل مهم برنامه ریزی میان مدت است تا بتوان از آن طریق، برآوردی از مواد مورد نیاز در پریودهای گسسته بدست آورد. یک سیستم برنامه ریزی مواد اساسا برای پاسخ به این سوال طراحی می گردد که برای رسیدن به مقادیر پیش بینی شده در سر برنامه تولید چه کالاهایی به چه مقدار و در چه زمانی باید خریداری و یا ساخته شود. از آن جایی که برنامه های تولید در بسیاری ار مراکز تولیدی متنوع هستند و نیز بعضی محصولات امکان دارد در فصل ها و ماه هایی از سال و حتی در یک سال بخصوص تولید شوند، بنابراین نگهداری موجودی مواد و قطعات مورد نیاز آنها به هیچ وجه صحیح و اقتصادی نیست.
فرایند برنامه ریزی نیازمندی های مواد و منابع، فرایندی است که براساس پیش بینی میزان فروش و با درنظر گرفتن منابع مورد نیاز تولید مانند ماشین آلات و نیروی انسانی لازم، مقدار و زمان رسیدن مواد اولیه به کارخانه را برنامه ریزی می کند. به این منظور لازم است تا اطلاعات فروش، ظرفیت تولید و همچنین موجودی مواد اولیه و نیز اطلاعات انبارش کالا به سرعت قابل دسترسی باشند تا از طریق تجمیع و آنالیز این اطلاعات بتوان میزان خرید مواد اولیه را پیش بینی نمود.

 • تعریف اطلاعات پایه محصول از جمله حداقل موجودی، لات سایز تولید، حداکثر موجودی
 • تعریف اطلاعات پایه مواد شامل حداقل موجودی، لات سایز تامین و LT تامین
 • امکان تعریف و استفاده از دوره های زمانی متعدد برای برنامه ریزی مواد
 • برنامه ریزی مواد بر اساس سربرنامه اصلی تولید
 • آنالیز مواد برای برنامه های تعیین شده در دوره های مشخص:
  • تعیین میزان نیاز به مواد بر اساس اطلاعات مهندسی
  • نمایش موجودی انبارها، موجودی در راه و رزرو و محاسبه میزان کسری مواد در دوره های مختلف
 • تعیین لیست سفارشات و درخواست های خرید مواد
 • ارتباط با سيستم مهندسی محصول و دريافت فرمول های ساخت
 • ارتباط با سيستم كنترل توليد و محاسبه میزان رزرو مواد برای تولیدات جاری
 • ارتباط با سيستم تداركات و تعیین میزان موجودی در راه
 • امکان سفارش گذاری خرید براساس Lot Size
 • کنترل Lead Time مواد

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟