لايه قيمت تمام شده سيستم فرايندي سندپرداز، متولي انجام محاسبات بهاي تمام شده محصولات و نیمه ساخته ها است که بر اساس مباني از پيش تعريف شده و با استناد به عمليات واقعي ( و نیز در صورت نیاز به سیستم برآوردی و پیش بینی ، بر اساس داده های قابل پیش بینی و قابل بودجه ریزی ) ، صورت پذيرفته و با کمترين دخالت کاربر به انجام مي‌رسد. اين سيستم قادر است با اتکا به کنترل‌هاي داخلي و در دوره‌هاي محاسباتي متغیر و قابل تعیین توسط سازمان، ضمن تجزيه بهاي تمام شده محصول در مراکز مختلف به مواد، دستمزد و سربار (و همچنین قابلیت تفکیک عامل سربار به ۱۰ عامل کنترلی مختلف و قابل تعیین)، انحرافات از استاندارد را ( در بخش مواد ) و همچنین انحرافات از ظرفیت تولیدی مراکز را در بخش دستمزد و سربار ( و محاسبه ظرفیت جذب نشده یا بلا استفاده مراکز ) ، بصورت کامل محاسبه و نتایج حاصله را گزارش نمايد. روش بکارگرفته شده در محاسبات بهای تمام شده در حالت استفاده از داده های واقعی ، روش هزینه یابی مرحله ای میباشد که با دقت بسیار بالا ، بصورت مرحله به مرحله بر اساس مراحل تولید هر محصول و نیمه ساخته ، قیمت هر مرحله را محاسبه کرده و در نهایت قیمت محصول و نیمه ساخته را ارائه میدهد.
بهای تمام شده تولیدی
 • قابليت تعريف عوامل موثر در بهاي تمام شده به دلخواه كاربر شامل: دستمزد، سربار مستقيم، سربار غيرمستقيم، استهلاك و...
 • قابلیت تعریف موضوعات هزینه:
 • مراکز هزینه شامل:
  • خدماتی
  • پشتیبانی تولید
  • تولیدی
  • اداری و تشکیلاتی
  • توزیع و فروش
 • سفارشهای داخلی (internal orders)
 • فعالیت
 • پروژه
 • محصول
 • انتقال هزینه به روش‌های:
  • توزیع
  • تسهیم (یکطرفه و دو طرفه)
  • تخصیص
 • صدور اسناد جریان انتقال هزینه
 • دریافت اطلاعات معین‌‌های هزینه ، بهای تمام‌شده و هزینه‌‌های واقعی از سیستم حسابداری
بهایابی محصول
 • انتساب هزینه مواد به محصول (ردگیری مواد) به صورت:
  • مستقیم (دریافت اطلاعات مواد مصرفی در هر بچ تولید از انبار پای‌کار)
  • بر مبنای ضریب BOM و آمار تولید
 • انتساب هزینه دستمزد مستقیم بر اساس:
  • بر اساس کارکرد
  • نرخ جذب و امار تولید
 • انتساب هزینه های سربار بر اساس تفکیک دلخواه کاربر بر اساس:
  • تخصیص (بر مبنای فعالیت)
  • نرخ جذب و امار تولید
 • قابليت محاسبه نرخ دقيقه کارکرد هزينه/ماشين آلات توليدي (به تفكيك كاركرد كل و كاركرد مفيد) و محاسبه هزينه هاي جذب نشده و ظرفيت بلا استفاده موضوع هزينه (نرخ جذب)
 • محاسبه قیمت تمام شده بر اساس هزینه یابی مرحله ای محصول
 • گزارش مقایسه بهای تمام شده دوره های مختلف با هم به تفکیک BOM محصول
 • دریافت اطلاعات هزینه‌ای از سیستم حسابداری مالی و انتقال اسناد بهای تمام شده به سیستم حسابداری مالی
بهای تمام شده کالای فرآوری شده
 • قیمت تمام شده فراوری کالا
 • شناسایی مواد اولیه مورد نیاز (BOM) جهت فراوری
 • شناسایی مصرف واقعی مواد جهت فراوری
 • شناسایی هزینه های دستمزد و سربار
 • محاسبه بهای تمام شده کالای فراوری شده بر اساس مواد مصرفی و دستمزد و سربار
آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟