یکی از نتایج اولیه استقرار ERP در یک سازمان ایجاد حجم عظیمی از اطلاعات قابل اتکا و مرتبط است که می تواند مدیران ارشد سازمان را در تصمیم گیری یاری رساند. داشبورد مدیریت در S-ERP به منظوردر دسترس قرار دادن اطلاعات تصمیم ساز با کمترین زمان استخراج ، برای مدیران و با استفاده از Power BI پیاده سازی شده است. داشبورد مدیریت حاوی تعدادی گزاش های تحلیلی است که برای هر شرکت و متناسب با نیازهای آن شرکت تهیه می گردد.برخی گزارش های پیاده سازی شده در این سیستم عبارتند از:


گزارش فروش به تفکیک شرکت ها ، نوع فروش، مشتری،گروه مشتری، منطقه، کالا، طبقه کالا، برند، سال و ماه با امکان مقایسه

 • گزارش خرید به تفکیک شرکت ها ، نوع خرید، تامین کننده، کالا، طبقه کالا، کشور سازنده، سال و ماه با امکان مقایسه
 • گزارش دریافت و پرداخت
 • گزارش تولید
 • گزارش حقوق و دستمزد
 • گزارش های مالی
 • گزارش های انبار
ویژگی های این گزارش ها عبارتند از: • استفاده از انواع نمودارهای گرافیکی
 • استفاده از فلیترهای مختلف
 • امکان Drill Down
 • امکان استفاده در محیط Explorer در Windows ( از جمله Internet Explorer و Chrome و FireFox و ... )
 • قابلیت اشتراک گذاری به کاربران سازمان با دسترسی های خاص برای هر کاربر

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟