سیستم دریافت پرداخت نبض جریان نقدینگی و اسناد دریافتنی و پرداختنی سازمان

در سیستم دریافت پرداخت تمامی فعالیت های مرتبط با وجوه نقد، چک و بانک و تنخواه در قالب اتوماسیون نرم افزاری درآمده و امکان کنترل داخلی و مدیریت اطلاعات را فراهم می کند همچنین با استفاده از کنترل جریان وجوه نقد و ارزیابی موجودی نقدی و مدیریت منابع جاری و آینده سازمان به همراه گزارشات تحلیلی، زمانی مدیران امکان تصمیم گیری درست و مناسب در سریع ترین زمان را خواهند داشت.

با استفاده از این سیستم کلیه عملیات حسابداری خزانه به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد. امکان استفاده همزمان شعب و دفترمرکزی و همچنین خزانه داری ارزی از دیگر قابلیت های سیستم دریافت پرداخت سند پرداز می باشد.


فرآیند محوری

کلیه عملیات های مرتبط با دریافت های سازمان و همچنین پرداخت هایی عند الزوم در سازمان انجام می شوند در سیستم دریافت پرداخت سند پرداز به شکل فرآیند محور مدیریت و کنترل می شوند، این موضوع احتمال خطا را کاهش داده و کنترل داخلی را در واحد خزانه داری برقرار می کند.


انعطاف پذیری

پوشش نیاز های خزانه داری در ابعاد و اندازه های مختلف به همراه امکان تعریف فرآیندهای جدید و استفاده از روش ها و فرآیندهای موجود در سیستم مانند: pos، بانک، چک، سفته، چک تضمینی، ضمانت نامه، سند رهنی و... به صورت ارزی و ریالی. همچنین امکان بهره برداری از سیستم به صورت شعب و چند شرکتی وجود دارد. با توجه به انعطاف پذیری فرآیندها، امکان پیاده سازی روش های متناسب با نیاز سازمان نیز وجود دارد.


مغایرت گیری بانکی

با ثبت تمامی اطلاعات و تراکنش های بانکی امکان مغایرت گیری بانکی نیز در اختیار کاربر سیستم دریافت پرداخت قرار خواهد گرفت، به نحوی که کاربر برای هر یک از حساب های بانکی به صورت مجزا می تواند در بازه های زمانی متفاوت مغایرت اطلاعات ثبت شده در سیستم با صورت حساب بانکی مربوطه را بررسی و ثبت نماید.


ارتباط با سایر سیستم ها

امکان ارتباط با سیستم های حوزه خرید و فروش اصلی ترین امکان ارتباطی سیستم دریافت پرداخت می باشد. به نحوی که روش های مختلف تسویه حساب با مشتریان، نمایندگان، تامین کنندگان را در اختیار قرار می دهد، در عین حال اسناد حسابداری مرتبط را نیز بر اساس تنظیمات از پیش تعریف شده صادر می کند.


مدیریت وضعیت ها

چک های دریافتی و پرداختی با توجه به وضعیت های متفاوتی که در چرخه عمر خود طی میکنند بخش عمده ای از وقت و زمان کارکنان واحد خزانه داری را به خود مشغول می کنند، در سیستم دریافت پرداخت سند پرداز، وضعیت های مختلف اسناد و چک ها از جمله نزد بانک، واگذار به اشخاص، وصول شده، واخواست شده و.... مرتبط با فعالیت های انجام گرفته در واحد خزانه داری تعریف شده و امکان ثبت توسط کاربر دارند، همچنین گزارشات با مبنای زمانی نیز

در دسترس خواهند بود.


 • پوشش کامل عملیات خزانه در ارتباط با دارایی‏ های نقدی و اسنادی
 • یکپارچگی با ماژول‌های مرتبط با حوزه‌ی دریافت پرداخت شامل فروش و پخش و تدارکات
 • حذف سند زنی دستی به دلیل پوشش کلیه عملیات خزانه در سیستم و صدور اتوماتیک اسناد حسابداری
 • استفاده از انواع وسایل دریافت / پرداخت در قالب یک سند
 • انجام انتقالات بین منابع درون‌سازمانی (بانک‌ها و صندوق‌ها و تنخواه‌ها)
 • ثبت اسناد حسابداری مربوط با عملیات دریافت و پرداخت با الگوهای قابل تعریف توسط کاربر
 • تسهیل عملیات مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی
 • مدیریت ضمانت‌نامه‌ها
 • کنترل حساب‌های تنخواه و هزینه‌های انجام شده توسط تنخواه‌گردان‌ها
 • موجودی و گردش حساب‌های بانکی و صندوق‌ها و تنخواه‌ها
 • گزارش‌های مرور و گزارش‌های تحلیلی سیستم
 • ثبت کلیه دریافتنی ها و پرداختنی ها
 • امکان پیگیری دریافتها و پرداختها برای یک سیستم خاص (مثلاً خرید یا فروش) یا معین و تفصیل خاص
 • امکان صدور خودکار سند هرنوع دریافت یا پرداخت وجوه نقد و سند (تضامنی، سفته و ...) و ارسال آن به سیستم مالی
 • امکان تغییر وضعیتهای متفاوت چکهای دریافتی و پرداختی حتی بصورت گروهی
 • امکان تعریف دسته چک و همچنین امکان ابطال شماره چک خاص
 • امکان تعریف منابع و مصارف مختلف و تعریف ارتباط آنها با معین و تعریف تفصیل تا سه سطح
 • امکان ارتباط دریافتها با فاکتورهای فروش و یا پیش فاکتور فروش
 • امکان ارتباط پرداختها با فاکتور خرید و پیش فاکتور خرید
 • محدود کردن تعداد منابع یا مصارف به یک تفصیل خاص یا یک طبقه تفصیل خاص
 • ارتباط مستقل تفصیلها با منابع و مصارف( یعنی تفصیل روی فرم هیچ ارتباطی به تفصیل دار بودن معین منبع یا مصرف ندارد)
 • امکان صدور چکهای مختلف از بانکهای مختلف (چاپ روی چک)
 • امکان ثبت مشابه هر نوع دریافت یا پرداخت
 • امکان اعمال سطوح دسترسی مختلف کاربران به دریافتها و پرداختها
 • امکان صدور دریافت و پرداخت بانک (فرمهای چاپی سفارشی)
 • امکان دریافت و پرداخت ارزی و معرفی ارزهای مختلف و امکان به روز نمودن نرخ ارزها
 • امکان تعریف اختصاصی هر آرتیکل معادل در سند حسابداری به سلیقه کاربر توسط مدیر سیستم
 • امکان دستور پرداخت چک و فرم رسید دریافت چک(گروهی و فردی)
 • صدور سند دریافتها و پرداختها از یک نوع وسیله در یک سند در یک روز به طور پیش فرض
 • امکان صدور یک سند دریافت و پرداخت در یک شماره سند موقت خاص
 • امکان ردگیری دریافت و پرداخت به اسناد صادره در سیستمهای فروش، خرید و مالی
 • امکان تعریف سریال چاپی در هر یک از مراحل فرآیند دریافت و پرداخت
 • امکان تعریف انواع بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری
 • امکان استفاده از هشدار چکهای دریافتنی و پرداختنی روز بصورت دوره های ساعتی، روزانه و غیره
 • صدور صورت مغایرت بانکی به صورت دستی و خودکار با امکان انتقال اطلاعات دریافتی از بانک به سیستم
 • امکان تعریف نرخ ارز بصورت روزانه
 • امکان استفاده از چندین ارز و صدور سند تسعیر ارز به روشهای مختلف
 • امکان اختصاص فیلدهای اطلاعات تکمیلی به تفصیلها (۵۰ فیلد) توسط کاربران مجاز
 • امکان راس گیری اسناد دریافتنی و پرداختنی در هرلحظه.
 • امکان ثبت كليه پرداختهاي موسسه به اشخاص و يا بابت هزينه ها همراه با مراکز هزینه و پروژه.
 • امکان ثبت کلیه پرداختها در قبض پرداخت به صورت نقدي ، خرج چك مشتريان ، حواله و چك موسسه همراه با مشخص نمودن مرکز هزینه و پروژه.
 • امکان جستجوی ویژه در فهرست قبض های دریافت و پرداخت و ملاحظه همزمان سند مربوطه.
 • امکان خروجی کلیه عملکردهای مربوط به دریافت و پرداخت موسسه نرم افزار صفحه گسترده Excel .
 • امکان استفاده از تفصیلی های متغیر (شناور) در عملیات نقدینگی موسسه.
 • امکان تولید گزارش‌های متنوع با امکان اعمال فیلتر بر روی نوع دریافت و پرداخت، تاریخ، مقدار ریالی و...
 • گزارش‌های نقدینگی صندوق و بانکها
 • گزارش کلیه دریافت و پرداختهای نقد با امکان تعیین شرایط دلخواه
 • تهیه گزارش کلیه دریافت و پرداختهایی که از طریق بانک انجام شده است با امکان تعیین شرایط دلخواه
 • امکان چاپ كليه قبض هاي دريافت و پرداخت جهت بايگاني و ارائه به اشخاص طرف حساب.
 • امکان تهيه گزارش در هر لحظه از موجودی صندوق و بانک.
 • امکان تهیه و ملاحظه ریز گردش صندوق در هر لحظه و بین تاریخهای مشخص.

افزونه های

سیستم دریافت پرداخت

 • سیستم پیگیری

سیستم پیگیری

یکی از دغدغه های مدیران در یک سازمان بزرگ پیگیری مواردی است که به واحدهای مختلف ارجاع شده است خصوصا این نیاز در سازمان های بزرگ حادتر است. گرچه سیستم های فرایندی (ERP) تقریبا تمام فعالیت های سازمان را تحت پوشش قرار می دهد ولی تمرکز این سیستم ها روی فعالیت های مهم است که یا اثر مالی دارد یا اثر برنامه ریزی یا اثر بهای تمام شده ای. لذا فعالیت های خارج از این حوزه در فعالیت های مرتبط با ERP پایش و مدیریت نمی شود. مثلا فعالیت هایی از قبیل تماس های مکرر یا نامه نگاری ها یا مذاکراتی...

بیشتر

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟