اتصال پذیری

منظور از اتصال پذیری چیست؟

ابزراهایی و سیستم های زیرمجموعه ای وجود دارند که سبب میشوند بازخورد سیستم بهتر شود تا جلوی خطا گرفته شود. نکته ی مهم در خصوص این ویژگی این است که انسجام سیستم را بالا و تعامل را راحت تر میکند.

جوانب ویژگی های اتصال پذیری چیست؟

اتصال پذیری دو جنبه ی متفاوت دارد:

  1. محل های دریافت اطلاعات تجهیزات ( مثلا بارکد خوانن) که این تجهیزات به همراه خود نرم افزارهایی نیز دارند که خروجی های مربوطه را میدهند .
  2. سیستم های متفرقه ای وجود دارند که اتصال خاصی مد نظرشان نیست و به طور مختصر رابطه برقرار میکنند. اتصال پذیری کمک میکند که ساب سیستم ها به طریقی بتوانند به سیستم اصلی مرتبط شوند.

ویژگی های اتصال پذیری چه می‌باشند؟

  1. اتصال تجهیزات و دیوایس ها و دریافت و ارسال اطلاعات
  2. اتصال ساب سیستم های مربوط به شرکت
  3. اتصال با تأمین کنندگان ، نمایندگان و تولید
  4. فروشگاه های اینترنتی