منشور اخلاقی

منشور اخلاقي شركت سندپرداز

ما پرسنل سندپرداز به منظور تكريم ارباب رجوع و دستيابي هرچه بيشتر به اهداف شركت (توسعه پايدار ، توليد روزآمد و خدمت مطلوب) پيمان مي‌بنديم مجري اصول منشور اخلاقي زير باشيم.

رمز موفقيت شركت، رضايت مشتري است . در ارائه خدمات به اين ويژگي پايبنديم.

به تفاهم و اعتماد بين همكاران و مراجعان معتقديم و از هيچ كوششي در اين زمينه دريغ نمي‌ورزيم.

ظاهر آراسته موجب افزايش عزت نفس و احترام و نشاط در همكاران و مراجعان مي‌شود و از اين جهت براي ما اهميت ويژه اي دارد.

ما به بهبود مستمر معتقديم و در اين راستا از هيچ فعاليتي دريغ نمي‌ورزيم. خود را بهترين نمي‌دانيم چرا كه چنين نگرشي مانع بهبود مستمر در شركت مي‌شود.

تلاش مي‌كنيم از اموال و امكانات شركت در جهت تحقق اهداف پيش بيني شده به نحو مناسب و مطلوب بهره برداري نماييم و از اسراف و مصرف بيهوده دوري كنيم.

زمان گوهري گرانبهاست. براي وقت خود و مراجعان ارزش قائليم و از تأخير در امور پرهيز مي‌كنيم.

کمترین فاصله بین گفته‌ها و اعمال ، آرمان ماست. به همین منظور « نه گفتن منطقی » را هم تمرین می‌کنیم. آنچه را که می‌پذیریم باید انجام دهیم و به آن چه می‌گوئیم باید عمل کنیم.

دقت داریم که در اندیشه‌مان خیرخواهی، در نگاهمان محبت، در کارمان صداقت، در رفتارمان نشاط، در تلاشمان جدیت، در برنامه‌ریزی‌مان دقت و در سکوتمان توجه به منافع ذینفعان باشد.

ما به منظور دستیابی به تعامل برنده – برنده و ارتقاء بهره‌وری، از طریق توسعه آموزش، توجه به خلاقیت و خودباوری آگاهانه، تحلیل دائمی داخلی و محیطی و بازنگری رسالت‌های خویش، خواهیم کوشید.

قانون‌مندی و قانون‌مداری یک شعار نیست . ما در عمل به آن پایبندیم و رعایت آن را موجب جلب رضایت ذینفعان می‌دانیم. درشرکت ما قانون مافوق مدیریت است.

همواره سعی می‌کنیم که در کنار رعایت اصول اخلاقی، اصول علمی را در انجام کلیه امور شرکت مد نظر و توجه داشته باشیم. برای ما استفاده از نظر اندیشمندان و مشاوران، یک افتخار است.

دارائی اصلی شرکت ما، نیروی انسانی و مشتریان ماهستند. برای دارائی‌های خود ارزش قائلیم و در حد توان چنان رفتار می‌کنیم که آنان نیز از ما راضی باشند.

ما بر اين باوريم كه مبناي ارزيابي فعاليت هايمان نظرات و ميزان رضايت مشتريان است.

نظم، وقت شناسي ، دقت ، مهارت و آمادگي براي ارائه خدمت به مشتري را از اصول مسلم و اجتناب ناپذیر خود مي‌دانيم.

رعايت احترام ، ادب ، نزاكت ، عدالت و انصاف را يكي از رموز بقاء شركت تلقي مي‌كنيم.

مشتري از نظر ما يك شريك تجاري و عضوی از خانواده شرکت است كه ممكن است تا سال ها اين رابطه برای هر دو طرف سودمند شوند.

ما امانتدار مشتريان خود هستيم ، بنابراين تلاش مي‌نماييم به شيوه مطلوبي حافظ اسرار ، مستندات و اطلاعات محرمانه آنها باشيم.

التزام به اجرای صحیح و به موقع تعهدات و احساس مسئولیت و تعلق نسبت به حرفه و سازمان و ایجاد توازن بین منافع فردی و سازمانی با اولویت دهی به منافع سازمانی ازشاخص‌هاي كاري ماست.

دريافت هر گونه انتقاد، اظهارنظر و پيشنهاد از سوي همكاران و مشتريان را مشتاقانه ارج نهاده و از آن به عنوان زمينه ساز رشد و ارتقاي خود و شركت استفاده مي‌نماييم.