سیستم مدیریت منابع انسانی

 • این سیستم حقوق و دستمزد پرسنل را بر اساس اطلاعات احکام و اطلاعاتی که از طریق سیستم حضور و غیاب دریافت کرده است را محاسبه میکند. سیستم حقوق و دستمزد دیسکت بیمه و مالیات و همین طور معوقه ی حقوق را محاسبه و اگر احکام حقوقی در یک ماهی اجرا شده باشد که مربوط به ماه های قبل باشد ما به تفاوتش را در سیستم منظور میکند. این فرایند میتواند در قالب فیش حقوقی به صورت E-mail برای کارکنان ارسال شود.

امکانات حقوق و دستمزد:

 • تعریف انواع پارامترهای محاسباتی حقوق
 • انجام محاسبات حقوق و صدور فیش حقوق
 • پوشش بیمه های تامین اجتماعی، سختی کار، جانبازان و معافیت از بیمه
 • تهیه دیسکت و لیست بیمه با فرمت مورد تایید سازمان تامین اجتماعی
 • امکان محاسبات حقوق معوقه(back pay )
 • محاسبه و پرداخت عیدی بصورت علی الحساب و قطعی
 • ثبت اطلاعات کارکرد ماهیانه
 • امکان دریافت اطلاعات کارکرد از برنامه های کارت ساعت
 • محاسبه و پرداخت مساعده بصورت دوره ای و غیرمستمر
 • تهیه لیست و دیسک پرداخت توسط انواع بانک ها (مساعده، حقوق، عیدی )
 • صدور خودکار سند هزینه حقوق، عیدی، مساعده با امکان برگشت زدن سند یا اصلاح و صدور سند مجدد
 • تعریف انواع مزایا و کسور مستمر و غیر مستمر (وامها، مساعده ها و ...)
 • ثبت کليه مراکز بيمه مرتبط با واحدهاي زيرمجموعه يک بنگاه اقتصادي
 • تنظيم جدول ضرايب مالياتي
 • ثبت کليه آيتم هاي کسورات قانوني ، توافقي يا قراردادي حقوق
 • ثبت کليه آيتم هاي اضافات قانوني، توافقي يا قراردادي حقوق
 • ملاحظه فهرست کامل مستندات حقوق و دستمزد
 • ثبت کارکرد ماهانه براي يک يا چند پرسنل
 • ثبت عمليات پرداخت وام هاي مختلف براي پرسنل
 • تنظيم وام هاي ابتداي دوره پرستل
 • محاسبه کامل عیدی
 • امکان تاثیر اقساط بانک مسکن پرسنل در محاسبات حقوق
 • امکان اختصاص معین و تفصیل (مرکز هزینه، پرسنل و غیره) به انواع مزایا و کسورات
 • امکان تعریف مزایا و کسورات بصورت دائمی (مثلاً بیمه تکمیلی)، اقساطی، غیرمستمر، مبلغی و درصدی و مشمول بودن یا نبودن در بیمه و مالیات
 • ثبت انواع پارامترهای حکم حقوقی (حقوق ثابت، حق اولاد، مسکن و خواروبار، فوق العاده پست، حق جذب و سایر مزایا) با امکان ویرایش عنوان پارامتر در فیش حقوقی و تنظیمات مربوط به نحوه تاثیر آنها در محاسبات مختلف سیستم حقوق (بیمه، مالیات، حقوق ثابت، عیدی، بازخرید، پادش) و مشخص نمودن وضعیت بیمه و مالیات آنها و نحوه محاسبه آنها به نسبت کارکرد، ثابت و سایر تنظیمات مربوطه.
 • امکان تعریف معینها و تفصیلها جهت هر یک عوامل مؤثر در محاسبات حقوق و دستمزد
 • امکان تعریف آرتیکل سند حقوق برای هر یک از عوامل حقوق.
 • گزارش لیست پرداختیها به تفکیک بانک،مراکزهزینه
 • گزارش لیست کامل حقوق
 • گزارش اقساط مطالبات و دیون پرسنل
 • گزارش ماهانه وام کارکنان
 • گزارش مزایا و کسور غیر مستمر
 • لیست بیمه و مالیات
 • انواع گزارش‌های مرتبط با سیستم حقوق و دستمزد


سیستم حقوق و دستمزد به منظور انجام محاسبات نیازمند این است که پرسنل به طور کامل در سیستم شناسایی و احکام حقوقی برای آن ها صادر شود و همچنین اطلاعات کارکرد را به صورت الکترونیکی از طریق سیستم های حضور و غیاب دریافت کند.این سیستم متولی معرفی پرسنل شرکت و صدور احکام حقوقی است که امکان ثبت به صورت پیش نویس را دارد و به صورت خودکار افزایش سنواتی را اعمال و اطلاعات لازم برای سیستم حقوق و دستمزد را فراهم میکند.


امکانات پرسنلی و احکام:

 • ثبت کامل اطلاعات پرونده پرسنل
 • اطلاعات فردی
 • اطلاعات سازمانی
 • سوابق تحصیلی کارکنان
 • سوابق کاری قبل از استخدام
 • فرزندان و افراد تحت تکفل
 • میزان آشنایی با زبانهای خارجی
 • مهارتها و دوره های آموزشی
 • ( اسکن مدارک / عکس/ و انواع مستندات ) مدارک پرسنلی
 • امکان تعریف فیلدهای اطلاعاتی پرسنل بصورت اختصاصی هر سازمان
 • شناسایی انواع استخدام، طبقه های شغلی،رده های سازمانی و . . .
 • شناسایی ساختار سازمانی و واحد های سازمان
 • شناسایی مشاغل سازمان و شرح وظایف
 • تعریف اقلام حکم کارگزینی و قرارداد کارکنان بر اساس نیاز
 • صدور حکم کارگزینی و نگهداری سوابق کامل
 • صدور حکم کارگزینی و قرارداد در دو مرحله ( پیش‌نویس و تایید شده )
 • شناسایی گروههای شغلی و جدول مزد گروه و پایه سنوات
 • شناسایی محل های جغرافیایی خدمت
 • ثبت قرارداد و نگهداری قرارداد کارکنان و نگهداری سوابق کامل
 • امکان چاپ قرارداد استخدامی با فرمت اداره کار یافرمتهای اختصاصی
 • ثبت اطلاعات کارکرد ماهیانه
 • امکان دریافت اطلاعات کارکرد از برنامه کارت ساعت
 • امکان اصلاح کارکرد ماههای قبل و تاثیر آن در حقوق ماه جاری
 • محاسبات مرخصی و تهیه گزارش مانده مرخصی وکاردکس مرخصی
 • ثبت انفصال از خدمت و علل آن و نگهداری سوابقپرسنل منفصل
 • پوشش انواع حقوق ماهیانه و ساعتی
 • پوشش کامل بیمه تامین اجتماعی و انواع آن ( جانبازان/ماده ۱۰۳/ سختی کار / معافیت ها و . . . )
 • شناسایی شعب بیمه
 • صدور خودکار احکام/قرارداد افزایش سنواتی در ابتدای سال بر اساس فرمول وزارت کار یا فرمول سازمان
 • گزارش مزایا و کسور غیر مستمر
 • لیست بیمه و مالیات
 • امکان بازخرید خدمت و بازخرید مرخصی پرسنل بصورت فردی و گروهی