لوازم خانگی

صنعت لوازم خانگی دارای یک طیف گسترده ازتولید و عرضه محصولات شامل یخچال ، گاز ، ماشین لباسشویی و ..... و خدمات پس ازفروش آنها می باشد . صنعت لوازم خانگی از سال ۱۳۹۶ با توجه به وجودتحریم ها، تجربه بومی شدن را به خودگرفت. نتیجه مثبت این تجربه را میتوان در افزایش قابل توجه تعداد محصولات فروش رفته درصنعت لوازم خانگی از ۷.۵ میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۶ میلیون دستگاه درسال ۱۴۰۰ مشاهده نمود. از آنجا که توسعه صنعتی حاصل پیوند میلیون ها قطعه ، هزاران سازنده و صدها شرکت می باشد، میتوان ادعا نمود که در این دوره ۵ ساله نه تنها صنعت لوازم خانگی کوچک نشد بلکه رشد چشمگیری در زنجیره و محصولات لوازم خانگی حادث گردید.
صنعت لوازم خانگی یک صنعت بسیارگسترده و دارای تنوع بسیار زیاد محصول و برند با طراحی های مختلف می باشد. فرآیندهای کاری در این صنعت از قبیل طراحی محصول، لجستیک قطعات ومحصولات ، تولید و .... تماما دارای دانش ومهارت های تخصصی بوده و عمدتا توسط شرکت های کوچک و تخصصی مدیریت می شوند.
ما در شرکت سندپرداز در تلاش هستیم تا با ارائه راهکار ERP لوازم خانگی به مدیریت شرکت های تولید کننده لوازم خانگی کمک نماییم تا با هماهنگی بین فرآیندها و ایجاد یکپارچگی در دیتا و اطلاعات موجود در زنجیره عرضه محصولات ، بهره وری را در این صنعت افزایش دهیم .

img

کار ویژه های سندپرداز در صنعت لوازم خانگی

 • مدیریت منابع مالی
 • مدیریت اداری و منابع انسانی
 • مدیریت زنجیره تامین
 • مدیریت فروش و پخش
 • خدمات پس از فروش
 • مدیریت تولید
 • مدیریت نگهداری و تعمیرات
 • حسابداری مدیریت
 • کارویژه خزانه داری فرآیند محور
 • کارویژه حسابداری خرید دین
 • کارویژه مدیریت تسهیلات
 • کارویژه بررسی شاخص های مالی
 • کارویژه تهیه صورت های مالی

خزانه داری فرآیند محور

اتصال سیستم های خرید و فروش به سیستم دریافت پرداخت جهت ردگیری مطالبات و پرداخت دیون، همچنین انعطاف پذیری در نحوه پوشش فرآیندهای داخلی حوزه مالی از جمله درخواست های پرداخت و اعلامیه بدهکار و بستانکار و سایر فعالیت های خزانه داری.

حسابداری خرید دین

پوشش کامل فرآیند خرید دین همراه با الزامات قانونی و صدور اسناد مکانیزه و شناسایی وضعیت اسناد و هزینه ها و کارمزدهای پرداخت شده

مدیریت تسهیلات

پوشش انواع تسهیلات دریافت شده و مدیریت اقساط و پرداخت آنها به همراه صدور مکانیزه اسناد حسابداری و ارایه گزارش از وضعیت هر یک از تسهیلات به همراه شناسنامه تسهیلات و جرایم و هزینه های پرداخت شده جهت بازپرداخت تسهیلات.

بررسی شاخص های مالی

ارایه ابزار پیشرفته جهت تحلیل و بررسی شاخص های مالی سازمان و اتصال به داشبورد مدیریت که در نهایت منجر به ارایه اطلاعات صحیح و در زمان مناسب گردیده و ابزاری مناسب جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران می باشد.

تهیه صورت های مالی

ابزاری جهت تهیه صورت های مالی به دلخواه جهت نمایش اطلاعات و صورت وضعیت مالی سازمان برای استفاده ذینفعان داخلی و خارجی.

 • کارویژه حسابداری مکانیزه نظام پرداخت ها
 • کارویژه اتوماسیون اداری کارتابل محور
 • کارویژه قوانین به روز در حوزه جبران خدمات کارکنان

حسابداری مکانیزه نظام پرداخت ها

یکپارچگی اطلاعاتی و سیستم های مالی و منابع انسانی سندپرداز، سهولت کاربری سیستم جهت صدور اسناد مکانیزه و صدور اسناد پرداخت مطالبات کارکنان را پی خواهد داشت به نحوی که فرآیند ثبت پرداخت حقوق و دستمزد تنها با چند کلیک قابل انجام باشد.

اتوماسیون اداری کارتابل محور

امکان پیاده سازی و طراحی فرم های اختصاصی و گردش آن در طی فرآیندهای تعریف شده در این سیستم وجود دارد.

قوانین به روز در حوزه جبران خدمات کارکنان

مطابق با تغییرات و الزامات قانونی امکان بهره مندی از آخرین امکانات و تغییرات در نظام محاسبه حقوق و دستمزد و جبران خدمات کارکنان وجود دارد.

 • کارویژه پورتال تأمین کنندگان
 • کارویژه خریدهای شبه کارمزدی
 • کارویژه خرید های کارمزدی( پیمانکاری)
 • کارویژه خریدهای قراردادی
 • کارویژه مدیریت سری ساخت خرید و سری ساخت تولید (در سیستم انبار)
 • کارویژه اتصال به سامانه کدرهگیری (به صورت خودکار)

پورتال تأمین کنندگان

برای اجرای تمامی تراکنش های کاری شامل سفارش گذاری ، اعلامیه ارسال ، مدیریت ابزار و قالب در اختیار تامین کنندگان از این کارویژه استفاده میگردد . فلسفه کاری در صنعت لوازم خانگی ارتباط عمیق با تامین کنندگان کالا وخدمات می باشد .معمولا در این شرکت ها سعی میگردد تا از توان حرفه ای و تخصصی تامین کنندگان دررده های مختلف استفاده گردد .گستردگی کار با تامین کنندگان نیازمند یک فضای دیجیتال برای مدیریت ارتباطات با ایشان می باشد . این نیاز در این کارویژه با استفاده از پرتال تامین کنندگان مرتفع میگردد.

خریدهای شبه کارمزدی

خریدهایی که قیمت فی هرکالا با اجرای حسابداری انبار در انبار تامین کننده به صورت ادواری محاسبه میگردد ، به همراه کنترل مواد در انبار تأمین کننده براساس BOM تولید قطعات.

خرید های کارمزدی( پیمانکاری)

خرید کارمزدی به معنای ارسال مواد اولیه ( یا قطعات نیازمند دریافت یک خدمت) به پیمانکار و دریافت کالایاقطعه تولید شده از پیمانکار وکنترل ارسال ودریافت کالا وقطعات براساس BOM تولید قطعات و محاسبه قیمت تمام شده قطعه خریداری شده براساس سیستم بهای تمام شده می باشد . در این حالت می بایست ما اطلاعات دقیقی از مواد اولیه ارسالی به پیمانکار یا قطعات ارسال شده برای دریافت خدمات به پیمانکاران داشته باشیم . ما در نرم افزار ERP سندپرداز برای هریک از پیمانکاران یک انبار مجازی درنظرگرفته میشود ومواداولیه و قطعاتی که به ایشان ارسال میگردند به صورت خودکار دراین انباررسیدمیگردند و کالاهایی که از پیمانکار دریافت میگردند مطابق با BOM مصوب باعث حواله نمودن مواداولیه و قطعات به صورت خودکار ازانبارمزبور میگردد .لذا همیشه آمارموجودی دراختیارپیمانکار دراختیارنرم افزار ERP سیستم سندپرداز می باشد.

خریدهای قراردادی

با توجه به تامین کنندگان متعدد در خریدهای قراردادی ، نرم افزار ERP شرکت سندپرداز این قابلیت را دارد تا براساس نرخ مصوب شده فی مابین کارفرما و تأمین کننده با ایجاد لیست قیمت قطعات خریداری شده برای هر تأمین کننده فاکتورهای خرید از تامین کنندگان را به صورت خودکار صادر نماید . این اقدام ، سرعت اجرای برنامه حسابداری خرید را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.

مدیریت سری ساخت خرید و سری ساخت تولید (در سیستم انبار)

در مفهوم انبار در سیستم ERP نرم افزار شرکت سندپرداز این قابلیت وجود دارد تا شناسایی کالاها وقطعات ورودی در سطح یک کالا یاقطعه با اختصاص یک شماره سریال انجام گردد . در این حالت این قابلیت ایجاد میگردد تا کلیه ابعاد و ویژگی های این کالا شامل رنگ ، درجه و سایر ویژگی ها برای هرشماره سریال تعریف گردد وبه تبع آن موجودی گیری مناسبی از کالاهای با ویژگیهای یکسان با لحاظ نمودن مفهوم بچ در سیستم ایجاد گردد . همچنین مفهوم تغذیه خطوط نیز در این سیستم برمبنای انتقال کالا به خط تولید با لحاظ نمودن ویژگی های کالا امکان پذیر می باشد.

اتصال به سامانه کدرهگیری (به صورت خودکار)

در ایجاد سریالهای محصولات سیستم با ایجاد مکانیزم بارگذاری کد رهگیری بصورت اتوماتیک کد رهگیری و شناسه تجاری (ایران کد) را به سریال تولید شده متصل می نماید و جز اطلاعات تکمیل یک سریال باقی خواهد ماند همچنین در بانک اطلاعات سریال در سیستم سندپرداز می توان تمام تراکنش های یک سریال را در فرمهای مربوط در فرایندها مشاهده نمود و همچنین اطلاعات از قبیل تاریخ تولید، تاریخ خروج از انبار، نرخ درب کارخانه و نرخ مصرف کننده را می توان مشاهده نمود.

 • کارویژه ایجاد پورتال نمایندگان فروش
 • کارویژه مدیریت تخفیف و پروموشن در سیستم
 • کارویژه نرخگذاری هوشمند
 • کارویژه خزانه فرایندی
 • کارویژه اعتبارسنجی مشتریان
 • کارویژه مدیریت موجودی در دسترس و موجودی قابل فروش
 • کارویژه مدیریت حمل بر اساس ظرفیت ماشین

ایجاد پورتال نمایندگان فروش

یک شرکت تولیدکننده لوازم خانگی دارای نمایندگان فروش گسترده در نقاط مختلف کشور می باشند . این نمایندگان فروش متعهدند تا استانداردهای بازاریابی و فروش شرکت تولید کننده در سطح بازار و ارتباط با خرده فروشان و مصرف کنندگان را اجرایی نمایند . اجرایی نمودن این موارد فقط با اجرای یک پورتال امکان پذیر می باشد . پورتال فروش این امکان را فراهم میکند تا کلیه کالاها ومحصولات ، قیمت ها و سیاست های فروش و.... غیره در سطح کا زنجیره عرضه کالا و محصولات مدیریت گردند.

مدیریت تخفیف و پروموشن در سیستم

نرم افزار ERP شرکت سندپرداز این قابلیت رادارد تا تخفیف ها و پروموشن های متنوع در سطح کالا ، برند ، منطقه ، بازه زمانی و... را مدیریت نماید. لذا کارفرما میتواند تا با شناسایی مدل های مختلف تخفیف وپروموشن اقدام به اجرایی نمودن آنها در سیستم ERP سندپرداز نماید.

نرخگذاری هوشمند

هنگامی که محصولات از انبار محصول کارخانه خارج میشود ، قوانین نظارتی سختی برروی برخی آیتم ها به خصوص قیمت محصول از طرف نهادهای نظارتی اعمال میگردد . سازمان تولیدکننده کالای لوازم خانگی می بایست مدیریت این موارد را برای عدم بروز مشکلات اجرایی به یک سیستم ERP یکپارچه واگذار نماید.

خزانه فرایندی

در نرم افزار ERP شرکت سندپرداز ، کلیه پرداخت ها ( تعاملات کاری سمت فروش با مشتریان ) به صورت خودکار با سیستم خزانه متصل می باشد ونیازی به ثبت مجدد داده وجود ندارد.

اعتبارسنجی مشتریان

در این کارویژه تلاش میگردد تا فروش به شبکه مشتریان ونمایندگان براساس اعتبار هر مشتری ، انجام گردد .منظور از ایجاداعتبار یا اعتبارسنجی برای مشتری (یانماینده فروش) طراحی الگوریتم ها وقواعد داخلی ازقبیل سقف اعتباری ، اسناد تضمینی تودیع شده و ... می باشد . سیستم نرم افزاری سند پرداز فقط برای مشتریان (یا نمایندگانی) اجازه صدور حواله فروش را صادر مینماید که براساس الگوریتم های طراحی شده دارای اعتبار در سیستم نرم افزاری باشند.

مدیریت موجودی در دسترس و موجودی قابل فروش

در بخش فروش ، 2 اطلاعات بسیارمهم برای فعالیت فروشندگان مورد نیاز می باشد ، اطلاعات اول مربوط به میزان موجودی در دسترس و دومین اطلاعات ، میزان موجودی قابل فروش می باشد. این دو عدد لزوما با یکدیگر مساوی نمیباشند و اختلاف بین آنها مربوط به رزرو کالا توسط فروشندگان برای مشتریان(یا نمایندگان ) مختلف می باشند.

مدیریت حمل بر اساس ظرفیت ماشین

یکی از دغدغه های بسیارمهم در این صنعت ، موضوع لجستیک بیرونی یعنی ارسال محصولات به سمت انبارهای نمایندگان و یا ارسال محصولات به مشتریان می باشد . معمولا محصولات لوازم خانگی مانند یخچال وفریزر و گاز و ماشین لباسشویی و... بسیاربزرگ وحجیم می باشند و داشتن اطلاعات مربوط به نوع ماشین وبرنامه ریزی چیدمان محصولات در انواع ماشین ها ، نقش موثری در بهبود فرآیند لجستیک محصول ایجاد مینماید.

 • کارویژه مدیریت گارانتی محصولات
 • کارویژه مدیریت سوابق تعمیرات برای مشتری

مدیریت گارانتی محصولات

سیستم سندپرداز با ایجاد فضای تحت وب موبایلی برای نصاب ها امکان فعال سازی گارانتی محصول را در لحظه تحویل به مشتری ایجاد می نماید.دراین حالت به صورت اتوماتیک کدمحصولات و اجزاء تشکیل دهنده آن سیستم گارانتی ، فعال میگردند.

مدیریت سوابق تعمیرات برای مشتری

در سیستم خدمات پس از فروش با قراردادن یک QRCode حاوی اطلاعات محصول و ریز قطعات سریالی هر محصول در هر لحظه ، مصرف کننده نهایی می تواند قطعات سریالی نصب شده بر روی محصول خود را مشاهده نماید همچنین امکان مشاهده سابقه تعمیرات خود را هم در اختیار خواهد داشت.

 • کارویژه ثبت امار تولید به صورت خودکار با استفاده از QRCode
 • کارویژه مدیریت کنترل ویژگی های یک محصول
 • کارویژه مدیریت کنترل ویژگی های یک برند
 • کارویژه مدیریت چاپ لیبل در تمام ایستگاه های تولیدی حسب نیاز
 • کارویژه کنترل موجودی انبارهای پای کار(انبار تولید)
 • کارویژه استقلال فرآیندکنترل کیفیت

ثبت امار تولید به صورت خودکار با استفاده از QRCode

استفاده از تکنولوژی های متنوع برای ارتباط گیری با سیستم نرم افزاری سندپرداز ، یکی از موارد پرکاربرد و رایج در محیط کاری مشتریان می باشد . ما تلاش داریم تا بتوانیم تا گستره استفاده از ERP را در تمام نقاط کاری شرکت افزایش دهیم . در این حالت تمام ریز قطعات سریالی یا بچی دارای گارانتی یا حائز اهمیت توسط ثبت اطلاعات بارکد قطعات بر روی سریال محصول اصلی به همراه کنترل وجود قطعات در ساختار محصول مورد نظر در سیستم ثبت می گردد.

مدیریت کنترل ویژگی های یک محصول

این قابلیت در سیستم نرم افزاری سندپرداز وجود دارد تا هر محصول براساس ویژگی های کنترلی مانند رنگ و... مورد کنترل قرار گرفته و در سیستم ثبت گردند.

مدیریت کنترل ویژگی های یک برند

معمولا در شرکت های تولیدی لوازم خانگی برند های متفاوتی تولید میشوند . محصولات تولید شده مربوط به یک برند، دارای ویژگی های یکسان می باشند . لذا مقتضی است تا سیستم نرم افزاری بتواند ویژگی های کنترلی محصولات یک برند را به صورت مستقل مورد بررسی قراردهد.

مدیریت چاپ لیبل در تمام ایستگاه های تولیدی حسب نیاز

چاپ لیبلهای مورد نیاز در هنگام بسته بندی یا نصب بر روی محصول توسط ثبت در لحظه خوانده شدن بارکد یا QRCode

کنترل موجودی انبارهای پای کار(انبار تولید)

هنر یک سیستم ERP پیشرفته و یکپارچه در هماهنگی بین انبار های عمومی شرکت وانبار های پایکار در هرایستگاه تولیدی می باشد . در کارویژه سیستم سندپرداز ، بخش برنامه ریزی دستور تولید را به سیستم ارائه میدهد ، بخش انبار می بایست مطابق با مهندسی محصول ثبت شده در سیستم نرم افزاری اقدام به ارسال کالا به ایستگاه ها نماید و بخش کنترل تولید می بایست با ثبت اطلاعات تولیدی ، مصرف قطعات را مدیرت نماید ، تمام این موارد منجر به مدیریت حرفه ای انبارهای پای کار میگردند.

استقلال فرآیندکنترل کیفیت

ثبت عدم انطباق های مشاهده شده در هر محصول با موبایل توسط بازرسان کنترل کیفیت و عدم امکان ثبت محصول دارای عدم انطباق در مرحله بعد و مشاهده در سابقه تولید محصول در هر ایستگاه کاری.

 • کارویژه کنترل قالب های نزد تأمین کنندگان

کنترل قالب های نزد تأمین کنندگان

در این کارویژه ، اطلاعات تولید تامین کنندگان که در آن قالب استفاده شده در سیستم نگهداری تعمیرات کارکرد تجهیز ثبت خواهد شد و این امکان در سندپرداز وجود دارد که بصورت اتوماتیک سرویس دوره ای قالب را شناسایی نموده و برای مسئولان و تأمین کننده پیامکی جهت تاریخ سرویس دوره ای ارسال نماید.

 • کارویژه سیستم بهای تمام شده محصولات تولیدی
 • کارویژه برآورد بهای تمام شده

سیستم بهای تمام شده محصولات تولیدی

نرم افزار ERP شرکت سندپرداز این قابلیت رادارد تا بتواند بهای تمام شده محصولات ( وخدمات ) را محاسبه نموده ودر اختیار مدیریت سازمان قرار دهد . محصولات گروه لوازم خانگی با توجه به استفاده از روش های متنوع ساخت (BOM) نیازمند یک سیستم یکپارچه برای محاسبه دقیق بهای تمام شده می باشند و این مهم در نرم افزار ERP شرکت سندپرداز اجرایی میگردد . با توجه به اینکه هرمحصول تولید شده در شرکت های لوازم خانگی دارای یک سریال مشخص و ویژه می باشند، لذا می بایست تا بهای تمام شده به تفکیک هرسریال تولیدی باشد.

برآورد بهای تمام شده

در این کار ویژه ، مدیرارشد سازمان تولیدی و عرضه کننده محصولات لوازم خانگی میتواند با توجه به جریان هزینه در داخل سازمان ، برآورد مناسبی از تولید محصولات را در سازمان انجام دهد . این برآورد براساس اطلاعات موجود در انبار و حقوق و دستمزد و...برای دوره آتی انجام میگردد و منافع مناسبی برای ورود وعرضه وقیمت گذاری در بازار برای مدیرسازمان فراهم می آ ورد.

مقالات مرتبط

img

چرا افزایش سطح فعالیت باعث افت بازدهی می شود؟(صنعت لوازم خانگی)

نویسنده : محمد ظاهری -  مدیرعامل شرکت سندپردازوقتی شرکت های خصوصی بدون زیرساخت سیستمی مناسب بزرگ می شوند عملکردی فاجعه...

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟