اجزاء ERP

اجزای ERP

یک شرکت به گروهی از افراد گفته می شود که منابع خاصی را برای کنترل خود در جهت دستیابی به هدف مورد نظر خود در اختیار دارند و به عنوان یک وجود واحد عمل می کند. این موجودیت واحد با رویکرد سنتی متفاوت است. در واقع یک نرم افزار یکپارچه است که بسیاری از مدل های کوچک را برای تبدیل شدن به یک سازمان بزرگ ادغام می کند. گفته می شود که این مدل های کوچک اجزای ERP هستند. توانایی مدیریت بسیاری از زمینه ها مانند امور مالی، تولید، مشتریان، پروژه ها و بسیاری موارد دیگر را دارد. با سیستم‌های ERP، می‌توانیم خود را با تغییراتی که منجر به بهبود و کارآمدی سازمان‌ها می‌شود، سازگار کنیم.

پنج جزء اصلی سیستم ERP به شرح زیر است:

تمام داده های مالی شما از جمله حساب های دریافتی، حساب های پرداختی، دفتر کل، هزینه ها، بودجه ها و پیش بینی ها برای وضع موجود را پیگیری می کند. و در واقع کمک می کند تا سابقه ای از جریان نقدی، کاهش هزینه ها، افزایش سود و اطمینان از پرداخت به موقع تمام صورت حساب ها داشته باشید. پیچیدگی روزافزون کسب و کار، نیاز به داشتن یک سیستم واحد برای مدیریت تمام تراکنش های مالی و حسابداری برای چندین واحد تجاری یا خطوط تولید را ضروری می کند.

ERP نرم افزاری است که تمامی وظایف مربوط به افراد را برای مدیران و کارمندان انجام می دهد. کارکنان نقش بسیار مهمی در هر سازمانی ایفا می کنند، بدون آنها کسب و کار وجود نداشت. این قسمت مسئول پرداخت های خودکار به کارکنان، پرداخت مالیات، تولید گزارش عملکرد، ردیابی حضور و غیاب، تبلیغات، تصمیم گیری در مورد ساعات کاری و ساعات تعطیلات کارکنان است.

ERP به عنوان گروهی از افراد برای برنامه ریزی، تولید، دریافت سفارش و تحویل محصولات به مشتریان عمل می کند. ERP به شما دیدی از موارد مورد نیاز و به دست آمده را ارائه می دهد که این کار برای بررسی اینکه آیا به اهداف خود می رسید یا خیر، بسیار مهم است. این نرم افزار همه ی سهام و برنامه های تولید مفید برای تجارت را، ارائه می دهد که شامل برنامه ریزی تولید، ورود سفارش و پردازش و مدیریت انبار می باشد.

  • مدیریت زنجیره تولید (SCM):

مدیریت زنجیره تولید شبکه ای از امکانات است که تهیه مواد، تبدیل این مواد به محصولات میانی و نهایی و توزیع این محصولات به مشتریان را انجام می دهد. برنامه ریزی، تولید، بازاریابی، توزیع و سازمان های خریدار از طریق زنجیره تولید به طور مستقل عمل می کنند. این سازمان ها اهداف و مقاصد خاص خود را دارند.این جزء با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها برای مطالعه حجم زیادی از اطلاعات با مشتریان تعامل دارد. آنها مخاطب را هدف قرار می دهند و آنچه برای آنها مفید است را مشاهده می کنند. این مؤلفه داده های مشتری را از چندین کانال جمع آوری می کند. از این رو، CRM اطلاعات دقیق در مورد تاریخچه کلی خرید، اطلاعات شخصی و حتی الگوهای رفتار خرید را ذخیره می کند و مزیتی که از این طریق حاصل می شود با پیگیری سابقه خرید مشتری و پیشنهاد برای خریدهای بعدی است.
در سندپرداز همه‌ی این فرایند ها امکان اختصاصی شدن را برای مجموعه‌ی مورد نظر دارد و این امکان را به شما میدهد که برای صنعت خود فرایندی را مخصوص به خود داشته باشید.